Stöd oss

Ditt bidrag finansierar forskning, utvecklingsarbete och motverkar fördomar om Downs syndrom. Genom kunskapsspridning och opinionsbildande insatser kan vi skapa den värld vi vill ha:
Mänskliga rättigheter som gäller alla, full delaktighet och ökad livskvalitet!

 

     Ge en gåva

Ge en minnesgåva

Starta insamling via Better Now

Starta insamling på facebook

Starta insamling på facebook

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761