Svenska Downföreningen arbetar med attitydpåverkan och opinionsbildning för att utveckling ska ske i samhället.
För att stärka utvecklingen ytterligare vill vi se mer forskning om Downs syndrom i Sverige och internationellt.

Forskningen delas upp i Samhällelig och Medicinsk. Här publicerar vi material kring den samhälleliga forskningen. Den medicinska forskningen presenteras under Kunskapsbanken.

Föreningen bedriver ingen forskning. Vi finansierar inte heller någon forskning i dagsläget, men har startat en fond för att kunna bidra till forskning i framtiden.

Insatser föreningen gör inom ansvarsområdet Forskning och utveckling:

  • Vi delar vartannat år (tidigare varje år) ut UPP-priset för att lyfta fram goda exempel på personer och insatser som driver utvecklingen framåt.
  • Omvärldsbevakning – Vi bevakar vad som sker inom forskningsområdet och tipsar om konferenser med mera.
  • Vi sprider förfrågningar från forskare till våra medlemmar om att delta i forskningsprojekt
  • Vi arrangerar konferenser bl a Temadagar tillsammans med Karolinska Institutet