Vi arbetar för att forskningen om Downs syndrom ska öka och för att en utveckling ska ske i samhället som ger personer med Downs syndrom möjlighet att leva som andra.

Forskningen delas upp i Samhällelig och Medicinsk. Här publicerar vi material kring den samhälleliga forskningen. Den medicinska forskningen presenteras under Kunskapsbanken.

Föreningen bedriver ingen forskning. Vi finansierar inte heller någon forskning i dagsläget, men har startat en fond för att kunna bidra till forskning i framtiden.

Insatser föreningen gör inom ansvarsområdet Forskning och utveckling:

  • Vi delar vartannat år (tidigare varje år) ut UPP-priset för att lyfta fram goda exempel på personer och insatser som driver utvecklingen framåt.
  • Omvärldsbevakning – Vi bevakar vad som sker inom forskningsområdet och tipsar om konferenser med mera.
  • Vi sprider förfrågningar från forskare till våra medlemmar om att delta i forskningsprojekt
  • Vi arrangerar konferenser bl a Temadagar tillsammans med Karolinska Institutet