Hedra minnet av en vän, käresta eller släkting genom att ge en gåva till ökad kunskap, påverkansarbete och forskning om Downs syndrom.
Vi skickar ett fint minnesblad med önskad text till den adress som du uppger.

Sätt in pengar via Swish 123 634 52 35 eller bankgiro 5310-7330

I ett mail till info@svenskadownforeningen.se anger du:

  1. Vem det gäller och datum för begravningen
  2. Adress dit minnesbladet ska skickas (oftast är detta till begravningsbyrån)
  3. Eventuell önskad text

Om det är mindre än två veckor kvar till den aktuella dagen meddela även via info@svenskadownforeningen.se och 08-730 48 25.

Ditt bidrag stödjer vårt arbetar med att:

• Öka kunskapen om Downs syndrom (DS)

• Påverka för full delaktighet för personer med DS

• Främja forskning relaterad till DS

• Stärka personer med DS och deras familjer

• Påverka så att samhället lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, CRPD.