Att ta emot beskedet att ens barn har Downs syndrom kan framkalla många olika känslor. Många har inte någon erfarenhet av Downs syndrom sedan tidigare och vissa texter kan snarare skapa oro och rädsla än att lugna.

 I våra böcker kan du läsa olika familjers berättelser och upplevelser och få en bild av hur vardagen med vänner, förskola och fritidsaktiviteter ser ut.

En klok läkare sa en gång så här till ett föräldrapar som fått en son med Downs syndrom: ”Ni sitter här och läser om sannolikheten för allt som er son kan drabbas av. Kunskap är bra, men det viktigaste är att ni ser den individ som ni har i er famn. Jag menar, inte går väl jag in till föräldrarna i rummet intill som fått ett barn utan funktionsnedsättning och berättar vilken sannolikhet deras barn har att drabbas av t ex allergier, cancer eller trafikolyckor.”

Studier har däremot visat att de som känner till att barnet har Downs syndrom innan födseln ofta är bättre informerade och i högre utsträckning kommit över chocken innan födseln. Det gör dem bättre rustade att kunna knyta an till sitt barn.

Om du har fått beskedet att barnet du väntar har Downs syndrom är du mycket välkommen att kontakta Svenska Downföreningen. Flera av våra medlemsfamiljer har varit i samma situation och vi kan förmedla kontakt om så önskas.