Varför rockar vi sockorna just den 21/3?

Jo, eftersom Downs syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21.

Varför rockar vi just sockor?

Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi ”rockar våra kromosomer”.

Är det bara i Sverige vi rockar sockorna?

Nej, det gör man i många länder. FN har utlyst 21/3 till World Down Syndrome Day, Världsdagen för Downs syndrom.
Internationellt drivs kampanjen ”Lots of socks” av ”Down Syndrome International