Som månadsgivare bidrar du till att ge Svenska Downföreningen bra förutsättningar att bedriva vårt långsiktiga arbete för allas lika värde och att öka möjligheterna för personer med Downs syndrom att nå sin fulla potential.

Ditt bidrag stödjer vårt arbetar med att:

• Öka kunskapen om Downs syndrom (DS)

• Påverka för full delaktighet för personer med DS

• Främja forskning relaterad till DS

• Stärka personer med DS och deras familjer

• Påverka så att samhället lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, CRPD.

Du väljer själv det belopp du vill skänka inget belopp är för litet – eller för stort. Det är ett enkelt sätt att göra stor nytta!

Välj att fylla i digitalt eller att ladda ner en blankett.

Adress: Svenska Downföreningen, Linnégatan 75, 114 60 Stockholm.
E-post: ekonomi@svenskadownforeningen.se

TACK för att du stöttar oss!