Hit går din gåva

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.

Genom gåvor till föreningen kan vi fortsätta vårt viktiga arbete och sprida kunskap kring Downs syndrom.

Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen arbetar aktivt för att hålla administrationskostnaderna så låga som möjligt så att så stor del som möjligt går till ändamålet.

Varje år granskar auktoriserad revisor och internrevisor bokslut, årsredovisning och förvaltningen av den löpande redovisningen. Föreningsstämman som äger rum vartannat år fastställer en verksamhetsplan och förbundsstyrelsen ser till att åtgärderna fullföljs.

Föreningen har påbörjat uppbyggnaden av en egen fond. För mer information se: Downs syndromfonden

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761