Svenska Downföreningen anordnar läger en till två gånger per år, för barn med Downs syndrom 0-2 år eller 2-4 år och deras familjer.
Vi har också arrangerat digitala forum för nyblivna familjer till barn med Downs syndrom.

Läger

Syftet är att ge familjer möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation, samtala och utbyta erfarenheter, att få råd, tips och inspiration om hur man kan stötta sitt barn med Downs syndrom i utvecklingen. Lägren arrangeras i lugna och vackra miljöer på folkhögskola eller kursgård, där alla aktiviteter, undervisning, samtal, mat och övernattning sker.

Läs mer om vårens läger här

Nu är vårens Babyläger fullbokat – vill du ställa dig på kö? Maila till: info@svenskadownforeningen.se

Det är max tio familjer, och personer som inte har varit med på tidigare läger har förtur.

Under dagarna erbjuds olika aktiviteter där vi delar på familjen; en förälder/vuxen har en aktivitet medan den andra har barnaktivitet tillsammans med sitt barn med Downs syndrom och eventuella syskon. Någon stund under dagen erbjuder vi riktad aktivitet för syskonen. Ledarna leder de styrda aktiviteterna och finns tillgängliga under de stunder som kallas ”egen tid” där det är fri lek och umgänge.  Det erbjuds dock ingen form av barnpassning under lägret, utan en vuxen förväntas finnas till hands för sitt/sina barn hela tiden.

Ledarna är själva föräldrar/anhöriga till barn med Downs syndrom i olika åldrar. Oftast finns ungdomsledare med, som själva har DS.

Exempel ur programmet:

 • Samvaro och erfarenhetsutbyte med andra familjer
  Genomsyrar hela dagarna i alla de olika aktiviteter som finns i schemat.
 • TAKK på nybörjarnivå (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
  TAKK-lektioner för föräldrarna; en vuxen deltar i kursen medan den andra är med barnen. Nästa pass byter vi. Under lektionerna får man bl.a. teorin kring TAKK och andra former av tecken som används i kommunikation, tecken från språkutvecklingens basordförråd mm.
 • Temasamtal i mindre grupper
  En aktivitet för föräldrarna; en vuxen deltar i kursen medan den andra är med barnen. Nästa pass byter vi. Vi samtalar kring olika frågeställningar, tankar och känslor man kan ha som förälder till ett barn med Downs syndrom.
 • Föreläsning om Karlstadmodellen
  Teori/fakta om modellen och visning av material. Denna föreläsning sker efter middagen och är ett pass för föräldrarna där en eller båda deltar om de själva vill/kan (sovande barn kan vara i sina vagnar i salen).
 • Att leva med Downs syndrom idag – kunskap och fördomar
  Denna diskussionskväll sker efter middagen och är ett pass för föräldrarna där en eller båda deltar om de själva vill/kan (sovande barn kan vara i sina vagnar i salen).
 • Barnaktiviteter
  Sångsamlingar och sagostunder med tecken. Aktiviteter för alla barnen och en av föräldrarna medan den andra har annan aktivitet.
 • Egen tid
  Fri lek, pyssel, spel, promenader, vila mm. Aktiviteter där det är frivilligt deltagande för alla barnen och en av föräldrarna.

Lägren genomförs under förutsättning att vi blir beviljade nödvändiga bidrag och kan även komma att ställas in om anmälningarna blir för få.
Kontaktperson är Anna Halldén på kansliet.

Digitalt forum för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom

Ett digitalt forum för nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom är en möjlighet att prata med både andra nyblivna föräldrar och några ledare som har lite äldre barn. Det vänder sig till familjer som har barn i åldern 0-2 år. Ett digitalt forum är kostnadsfritt och öppet för alla som är medlemmar i Svenska Downföreningen. Syftet är att du ska kunna få råd och tips om hur man kan stötta sitt barn med Downs syndrom i utvecklingen samt att få kontakt med andra familjer.

Olika ämnen kring Downs syndrom och små barn lyfts – innehållet kan vara olika, men det kan t.ex. vara TAKK, förskola, stöd från samhället, bemötande i vården, barnets utveckling m.m.