Mänskliga rättigheter måste försvaras mot okunskap och brist på inlevelse
Svenska Downföreningen vill förbättra möjligheterna för personer med Downs Syndrom till delaktighet och självbestämmande. Delaktighet innebär att få vara med och att få bestämma över sitt liv. Det händer tyvärr att man stängs ute om man har en funktionsnedsättning. Likaså händer det att man inte får välja, eller bara erbjuds ett alternativ.

För det mesta beror detta på okunskap, men ibland också på bristande inlevelseförmåga. De flesta människor saknar erfarenhet av och kunskap om Downs syndrom. En central uppgift för Svenska Downföreningen är därför att öka den allmänna kunskapen om hur det kan vara att leva med Downs syndrom och därigenom minska fördomarna.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
En utgångspunkt för att förbättra möjligheterna för personer med Down syndrom är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Konventionens mål är fullständig inkludering. Inkludering betyder att höra till, att inte ställas vid sidan av.

Konventionen innehåller 50 artiklar eller ämnen med rättigheter och procedurer. För Sverige gäller konventionen sedan januari 2009. I Sverige gäller också att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté hos FN.