Öka kunskapen om Downs syndrom

Ett av våra översiktliga mål är att öka kunskapen om Downs syndrom.
Målområdet är uppdelat i tre ansvarsområden som i sin tur är uppdelade i delområden.

Information & kampanj

Föräldrastöd

Arvsfondsprojekt

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1