Ditt medlemskap gör skillnad!

Svenska Downföreningen är en ideell organisation och vi är beroende av våra medlemmar. Dels för att vi blir en starkare röst i samhället ju fler medlemmar vi har, dels för att vi behöver engagerade medlemmar i våra lokala avdelningar.

Vi har följande medlemskap:

  • Personligt medlemskap – 100 kr
  • Familjemedlemskap – 300 kr
  • Yrkesmedlemskap – 750 kr

Du får:

  • stödja påverkansarbetet för ett samhälle där personer med Downs syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande.
  • en plattform för att påverka dina hjärtefrågor – om du vill
  • medlemskap i en lokalavdelning: gemenskap, aktiviteter & möten
  • föreläsningar och utbildningar
  • information om föreningens verksamhet och nyheter via mejl
  • inloggning till vår intranät
  • tillgång till vårt medlemsforum på Facebook

Länk till digital medlemsansökan

Blir du medlem efter 1:a oktober så gäller ditt medlemskap även nästkommande år.