Du kan enkelt swisha oss en gåva på 123 634 52 35.

Ditt bidrag stödjer vårt arbetar med att:

• Öka kunskapen om Downs syndrom (DS)

• Påverka för full delaktighet för personer med DS

• Främja forskning relaterad till DS

• Stärka personer med DS och deras familjer

• Påverka så att samhället lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla som skänker 1.000 kronor eller mer får ett tackbrev.

Du kan också ge en gåva till vårt bankgiro 5310-7330.