Stöd oss

bidra

Ge en gåva

Det mesta som sker i Svenska Downföreningen sker med ideellt arbete – och en del av det arbetet vill ingen vara utan! Men ibland behöver vi vara fler som kavlar upp ärmarna. Det finns också omkostnader för aktiviteterna, och vi vill ta så låga avgifter som möjligt, för att så många som möjligt ska kunna delta. Tack vare gåvor kan vi också ägna oss åt attityd-påverkan för att göra samhället mer Down syndrom-vänligt!

Ditt bidrag stärker möjligheterna för individer med Downs syndrom att:

  • Utveckla sin fulla potential och bidra till samhället
  • Bestämma över sina liv och delta fullt ut i samhällslivet
  • Ses som fullvärdiga medborgare
  • Slippa diskriminering och förutfattade meningar
  • Leva i ett upplyst och engagerat samhälle

P1020459

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg
  • Senaste nytt