Stöd oss

Ditt bidrag finansierar forskning, utvecklingsarbete och motverkar fördomar om Downs syndrom. Genom kunskapsspridning och opinionsbildande insatser kan vi skapa den värld vi vill ha:
Mänskliga rättigheter som gäller alla, full delaktighet och ökad livskvalitet!

 

     Ge en gåva

Ge en minnesgåva

Starta insamling via Better Now

 

 

 

Starta insamling på facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downs syndrom-fonden
Swish: 123 357 93 07
Bankgiro: 5310-7330

Svenska Downföreningens egen fond Downs syndrom-fonden kontrolleras av externa revisorer. När fonden är uppbyggd kommer ansökan om medlemskap göras till Svensk Insamlingskontroll för att erhålla 90-konto. Då kommer även ansökan göras till FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Svenska Downföreningen, Linnégatan 75, 114 60 Stockholm
Telefon 08-730 48 25
E-post: info@svenskadownforeningen.se
organisationsnummer: 802411-5661

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761