Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB) hos barn omfattar olika grader av hinder i övre luftvägarna under sömn. Den mildaste formen, habituell snarkning, definieras med snarkning tre nätter i veckan eller mer. Den svåraste formen är obstruktiv sömnapné (OSA) som kräver utredning med polysomnografi eller nattlig sömnregistrering.

Sveriges Regioner (SKR) har tagit fram ett standardiserat vårdförlopp som beskriver vilka åtgärder som ska genomföras vid misstanke om OSDB och i vilken ordning dessa ska ske.

I Vårdförloppet framhålls att obehandlad OSDB ger påverkan både på psykisk och fysisk utveckling, och kan leda till dålig viktuppgång, beteendeförändringar, koncentrations- och inlärningssvårigheter och kardiovaskulära komplikationer. Studier har visat förändringar i hjärnan, även hos barn med enbart habituell snarkning utan tydliga andningsuppehåll. Obehandlade obstruktiva andningsbesvär är ett potentiellt farligt tillstånd, främst hos barn med samsjuklighet, som till exempel Downs syndrom.

Vårdförloppet gäller för alla barn från 18 månaders ålder till och med 17 år.

Vårdförloppet omfattar olika åtgärder för i övrigt friska barn, varav majoriteten är förskolebarn, och för barn som har någon samsjuklighet med ökad risk för OSDB/OSA, som Downs syndrom.

Barnläkarföreningens vårdprogram anger sedan tidigare att alla barn med Downs syndrom bör genomgå en polysomnografi på sjukhus senast vid 4 års ålder.

Läs mer:

Vårdförlopp: Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB) hos barn

Läkartidningen: Nytt vårdförlopp för barn med OSDB är godkänt att tas i bruk (2023-10-05)

Relaterade kunskapsstöd:

Obstruktiv sömnapné hos barn, kliniskt kunskapsstöd

Obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

Relaterat på hemsidan:

Stimulering av tungmuskelnerven för bättre sömn (Dec 2022)

Andningsmask med övertryck för bättre sömn (CPAP) (Dec 2022)

Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar (Jan 2018)

Sömnstörning och språkutveckling hos förskolebarn (Feb 2016)

Uppskattad föreläsning om sömnrelaterad andningsstörning (Mar 2014)

Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)