Bild: CPAP Wikimedia

Forskare från Uppsala, Lund, Örebro och Göteborg har jämfört CPAP-användning mellan patienter med och utan Downs syndrom. Av patienter som påbörjat CPAP-behandling mellan juli 2010 och mars 2018 var det 64 som hade Downs syndrom (DS). De matchades för kön och ålder med fem gånger så många patienter utan Downs syndrom, som kontroller.

Signifikanta skillnader vid behandlingsstart var att patienterna med DS hade fler andningsuppehåll per timme, apnea-hypopnea index (AHI) var i genomsnitt 51.7±30.3 jämfört med kontrollernas 36.8 ±29.1. De hade också större dagtrötthet, mätt med Epworth sleepiness scale (ESS): 13.7 ±5.9 jämfört med 11.0 ±4.9, samt hade i större utsträckning opererat bort tonsiller och/eller adenoid: 21.9% jämfört med 8.2%. Fler patienter med DS behandlades också med Levotyroxin: 45.3% jämfört med 7.8%. Hjärt-kärl-mediciner var däremot vanligare i kontrollgruppen: 22.3% mot 7.8%.  

Uppföljningarna drygt ett år efter behandlingsstart visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det gäller CPAP-följsamhet (62% med DS och 65% utan DS använde CPAP minst 4 timmar/natt) och hur många timmar man använde CPAP (5 ½ timme) . Förbättringen av dagtröttheten var också likvärdig. (-5,4 respektive -5). Uppgifter om AHI vid uppföljningarna saknas.

Forskarnas slutsats är att patienter med Downs syndrom har betydligt allvarligare obstruktiv sömnapné, trots att de i högre utsträckning opererat tonsiller/adenoid. Resultaten av CPAP-behandling är jämförbara för patienter med och utan DS, vilket understryker hur viktigt det är att diagnosticera och behandla OSA hos personer med Downs syndrom.

Läs mer:

Adherence to CPAP therapy in Down syndrome: the population-based DISCOVERY study (2022 Dec: Malin Svensson, Magnus Ekström, Josefin Sundh, Mirjam Ljunggren, Ludger Grote, Andreas Palm.) PMID36458740

Relaterat på hemsidan:

Stimulering av tungmuskelnerven för bättre sömn (Dec 2022)

Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar (Jan 2018)

Sömnstörning och språkutveckling hos förskolebarn (Feb 2016)

Uppskattad föreläsning om sömnrelaterad andningsstörning (Mar 2014)

Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)

Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring mot Alzheimer (Feb 2014)

Effekter av sömnstörningar på exekutiv förmåga (Jul 2013)

WDSC 2012: Sömnapné hos barn och vuxna med Downs syndrom (Aug 2012)