Årsmöte

Lördagen den 21 april håller vi Årsmöte 2018 kl 15.30 – 17.00

Detta är föreningens högsta beslutande organ.
På årsmötet bestämmer medlemmarna
om föreningens arbete och väljer styrelse.

Mötet är i Stockholm. Valhallavägen 148, Östermalms Föreningsråd, sal 1

 

2014-12-04 10.50.07
Till årsmötet kan lokalavdelningar lämna förslag.
Ett förslag kallas också “motion”.

En motion är en demokratisk rättighet
och är ett mycket bra sätt att
föra fram sin åsikt på.

Att skriva en motion är att
vilja påverka eller förändra något.

Här finns mall för motion

Motionen ska mejlas till styrelsen
som bifogad word- eller pdf-fil.
Eller skickas per post
till kansliet.
Senast den 1 mars

En motion kan handla om
i stort sett vad som helst
som har att göra med
Svenska Downföreningens
alla verksamheter eller frågor.

Att skriva en motion är inte svårt,
men det finns vissa saker att tänka på
för att man lättare ska kunna
förstå innehållet
och besluta i ärendet.

För att undvika motioner som är
ofullständiga, alltför vaga eller svåra att tolka
kommer här några instruktioner:

 • Skriv kortfattat
 • Använd enkla ord och formuleringar
  som inte kan missuppfattas.
 • Ta upp ett ämne per motion.
  Lämna flera motioner
  om du har flera ämnen eller förslag.
 • Motionen ska innehålla
  motivering och bakgrund till förslaget
  och ska alltså vara ett förslag
  till beslut som
  årsmötet tar ställning till.
 • Motionen ska vara
  undertecknad av en
  eller flera motionärer
 • Ha en tydlig
  och sammanfattande rubrik
 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

 • Senaste nytt