Ditt medlemskap gör skillnad!

Svenska Downföreningen är en ideell organisation och vi är beroende av våra medlemmar. Dels för att vi blir en starkare röst i samhället ju fler medlemmar vi har, dels för att vi behöver engagerade medlemmar i våra lokala avdelningar.

Vi har följande medlemskap:

 • Familjemedlemskap – 300 kr
  • Hela familjen blir medlem till ett pris. Gäller för familjemedlemmar som är skrivna på samma adress. Kom ihåg att registrera alla familjemedlemmar och allas födelseår. Vi får bidrag beroende på hur många medlemmar vi har så det är viktigt att ni registrerar alla. Alla i familjen som vill delta vid aktiviteter behöver vara registrerade medlemmar.
 • Personligt medlemskap – 100 kr
  • För dig som vill ha ett enskild personligt medlemskap i föreningen. Medlemskap för barn, ungdom eller vuxen.
 • Stödmedlemskap – 200 kr
  • För dig som vill stödja Svenska Downföreningens påverkansarbete. Att vara stödmedlem är ett bra alternativ om du inte vill aktivera dig i en av våra lokalavdelningar. En stödmedlem kan vara en enskild person, en organisation eller ett företag som ställer sig bakom föreningens verksamhet samt sympatiserar med vår värdegrund. Stödmedlemmar är välkommen till föreningens årsmöte, men har ingen rösträtt.

Du får:

 • stödja påverkansarbetet för ett samhälle där personer med Downs syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande.
 • en plattform för att påverka dina hjärtefrågor – om du vill
 • medlemskap i en lokalavdelning: gemenskap, aktiviteter & möten
 • föreläsningar och utbildningar
 • information om föreningens verksamhet och nyheter via mejl
 • inloggning till vår intranät
 • tillgång till vårt medlemsforum på Facebook

Vår organisation är öppen för alla – personer med Downs syndrom, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett öka kunskapen och minska fördomarna kring Downs Syndrom – välkommen du också!

Var går min medlemsavgift till?

När du betalar din medlemsavgift i Svenska Downföreningen går pengarna  till vårt arbete för att påverka beslutsfattare, sprida information och skapa mötesplatser för personer och anhöriga till personer med Downs syndrom.

Bli medlem

Medlemskapet

Föreningen är öppet för alla enskilda och juridiska personer som delar föreningens värderingar och betalar medlemsavgift.

Det inlogg som medföljer vid medlemskap hos Svenska Downföreningen gäller för föreningssupports hemsida (Kan ta några dagar innan det kommer och skickas till er på den e-post adress som ni registrerar vid anmälan). Där kan ni ändra kontaktuppgifter vid exempelvis flytt eller lägga till medlemskap för personer som ingår i hushållet.

Lokalavdelning

Ditt medlemskap är knutet till en lokalavdelning. Du hittar din lokalavdelning i rullgardinsmenyn i anmälningsformuläret. Du kan delta på alla våra aktiviteter landet runt. I vår evenemangskalender hittar du våra planerade aktiviteter.

Svenska Downföreningens vision

Vi tror på alla människors potential och lika värde. Vi strävar efter ett samhälle där personer med Downs syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar.

Med rätt förutsättningar i form av stöd från ett upplyst och engagerat samhälle kan personer med Downs syndrom leva fullvärdiga liv och bidra till samhällets utveckling.

Medlemsavgiften
Årligen i november skickas en avi för nästkommande års medlemskap ut till alla våra befintliga medlemmar per post.
Årsavgiften ska vara betald per den 31/12. Om du missar att betala skickas en påminnelse ut.

Du kan alltid kontakta kansliet om du är osäker på om du betalt ditt medlemskap, telefon 08-730 48 25 alternativt mail info@svenskadownforeningen.se 

Blir du medlem efter 1:a oktober så gäller ditt medlemskap även nästkommande år.

Informationskanaler
Våra informationskanaler för medlemsinformation är mail, våra medlemssidor och vårt medlemsforum på Facebook.
Det är därför viktigt att du som har mail säkerställer att vi har din mailadress i våra register och att du kommer ihåg att uppdatera dina uppgifter om du byter mailadress.

Behöver du uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret kan du logga in via länken: Länk till Mina sidor

Du som har Facebook kan med fördel ansöka om att gå med i vårt medlemsforum på Facebook. Förutom information från föreningen fungerar forumet också som en diskussions- och frågekanal medlemmar emellan.

GDPR

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att de personuppgifter du anger får behandlas i föreningens och din lokala avdelning register. Personuppgifterna används enbart till hantering av medlemskapet samt informationsutskick. Mer information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter hittar du här: Integritetspolicy för Svenska Downföreningen