Evenemang

Oktober 2021

Rocktober-racet!

Fysisk aktivitet är viktig för alla! Genom att delta i Rocktober- racet hjälper du inte bara dig själv till rörelse utan kan också bidra till att fler rör sig samt att du stöttar vårt arbete med att sprida kunskap och medvetenhet kring Downs syndrom. Rocktober-racet är ett lopp för allas lika värde. En person med Downs syndrom har 3 kromosomer av cell 21. Därför har vi valt att loppet ska vara just 21 km. Du deltar utifrån dina egna förutsättningar, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar. Spring, gå, cykla eller rulla i din egen takt under tiden 1–31 oktober. Du kan välja att göra det vid ett tillfälle eller dela upp sträckan under hela oktober. Ta chansen och gör en ”Buddy walk”. Samlas ett gäng och genomför sträckan tillsammans! Anmälningsavgiften är 100 kronor och det är även möjligt att lämna en donation vid anmälan. Tack vare vår sponsor, Trocadero, får de 600 första personerna som anmäler sig ett ”startkit” från Trocadero med gympapåse inklusive svettband. Så här fungerar det:Du anmäler dig via RaceONE, välj ”köp startplats”.‍ Ladda ner och registrera dig för loppet i RaceONE-appen genom att ange din anmälningskod som du får i ditt bekräftelsemail.Registrera ditt lopp genom att använda RaceONE-appen, alternativt registrera det manuellt i efterhand om du använder GPS-klocka eller annan träningsapp för registrering. Registrering av resultat skall ske senast 31 oktober, 23:59. Anmäl dig direkt: RaceOne anmälan…

Webbinarium: Mitt barn fyller 18 år, vad ska jag tänka på?

Paulina Boija & Anna Hallgren, rådgivare på LaSSe Brukarstödcenter berättar om förberedelser som är bra att ha med sig när man har ett barn med funktionsnedsättning. Det kan vara bra att förbereda både sitt barn – och kanske även sig själv – inför vuxenlivet. Under webbinariet går de igenom några av de viktigaste delarna som en förälder behöver tänka på. Vilka ersättningar har mitt vuxna barn rätt att ansöka om? Vad ska man tänka på om jag som förälder vill spara inför mitt barns 18-årsdag? Kan jag som förälder bli god man? Vilka sociala samhällsinsatser finns för dem över 18 år?Länk till anmälan Google Calendar iCal-export…

Webbinarium: Min sexualitet. Min rätt

Veronica Österwall & Hanna Öfors från Funktionsrätt Sverige presenterar en ny kartläggning om den sexuella hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdom.Funktionsrätt Sverige och RFSU har genomfört två enkätstudier med över tvåtusen svaranden och samlat in personliga erfarenheter genom bl a intervjuer. Undersökningen är den första större kvantitativa mätningen av sexuell och reproduktiv rättigheter bland målgrupperna. Enkätresultaten visar brådskande resultat rörande våldsutsatthet, sexuell ohälsa och brist på stöd kring föräldraskap etc.Under webbinariet delar de med sig av resultaten och talar om steget vidare i arbetet för att förbättra den sexuella hälsan hos målgrupperna. Arbetet är en del i det treåriga projektet ”Min sexualitet – min rätt” som finansieras av Arvsfonden.Länk till anmälan Google Calendar iCal-export…

Webbinarium: Skola och intellektuell funktionsnedsättning

Anna Westin från Umeå universitet presenterar sitt forskningsprojekt ”Vad innebär tillhörighet i skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning?Den svenska skolans portalparagraf har sedan årtionden tillbaka varit ”en skola för alla”, men vad har det fått för innebörd på 2000-talet? Innebär det fria skolvalet att alla elever är välkomna i grundskolan, även grundsärskolans elever, eller syftar det till olika skolformer för att kunna möta eleven utifrån dess förutsättningar och behov? Och hur mycket inflytande har eleven själv i val av skola?Länk till anmälan Google Calendar iCal-export…