Evenemang

Januari 2021

Årsmöte avd Jönköping

Styrelsen i Svenska Downföreningen avdelning Jönköping hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte. Årsmötet hålls söndagen den 24/1 2021 klockan 14.00-15.00. Mötet kommer hållas via Zoom eller Teams och länk kommer att skickas ut till de som anmäler intresse. Anmäl dig till sofia.svensson@svenskadownforeningen.se. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Dagordning: 1. Öppnande2. Val av ordförande för mötet3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet4. Fastställande av röstlängd5. Godkännande av kallelsen6. Fastställande av dagordningen7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse8. Revisionsberättelse9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte16. Verksamhetsplan för det kommande året17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte19. Övriga frågor20. Avslut Hjärtligt välkomna/Styrelsen avdelning Jönköping Google Calendar iCal-export…

Årsmöte avd. Kalmar

Hej alla medlemmar i Svenska Downföreningen avd Kalmar län! Hoppa ni alla mår bra och får vara friska. Det har varit ett annorlunda och omtumlande år som påverkas oss alla och även möjligheten för oss i föreningen att ses för gemenskap och aktiviteter. Vi hoppas på ljusning under 2021 och tycker det är viktigt att tänka framåt tillsammans och att få se varandra även om det sker digitalt. Det vore värdefullt och kul om så många som möjligt kunde dyka upp en stund på skärmen på mötet med tankar och ideér om stort och smått kring vår förening och vägen framåt som vi formar tillsammans. Har ni motioner eller konkreta förslag till årsmötet så maila dessa senast 1 vecka innan mötet. Anmälan görs till Petra Grönlund på petra.gronlund@svenskadownforeningen.se  o.s.a 17 jan. Möter sker via Zoom som du enkelt kan ladda ner gratis innan mötet. En Zoomlänk kommer skickas till din mailadress dagen innan årsmötet. Vi i Styrelsen vill också passa på att önska alla en GOD JUL  Hälsningar  Anna, Petra, Anna och Malin. Google Calendar iCal-export…

Årsmöte Svenska Downföreningen Gävleborg

Styrelsen för Svenska Downföreningen Gävleborg hälsar alla medlemmar välkomna till Årsmöte!  Datum och tid för mötet är söndag den 31 januari 2021 kl. 14.00-15.00. Mötet kommer att ske digitalt via Teams.  Motioner och anmälan skickas till gavleborg@svenskadownforeningen.se senast den 20 januari 2021. Länk till Teams skickas till de som anmält intresse senast den 25 januari 2021. Välkomna!  Styrelsen Svenska Downföreningen Gävleborg Dagordning för mötet 1.   Mötets öppnande. 2.   Val av Ordförande för mötet. 3.   Val av Sekreterare, Justerare samt Rösträknare för mötet. 4.   Fastställande av röstlängd. 5.   Godkännande av kallelse till mötet. 6.   Fastställande av Dagordningen. 7.   Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse. 8.   Revisionsberättelse. 9.   Godkännande av styrelsens Verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av         vinst eller förlust.10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, minst 3 personer.12.   Val av Styrelse, minst 3 personer, varav en sammankallande.13.   Val av Valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.14.   Val av Ombud och Suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte 2021.15.   Verksamhetsplan för 2021.16.   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.17.   Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte 2021.18.   Övriga frågor.19.   Mötets avslutande. Google Calendar iCal-export…

Februari 2021

Årsmöte avd. Stockholm

Härmed kallas medlemmar tillhörande Svenska Downföreningens Avdelning Stockholm till årsmöte lördagen den 6/2 2021 kl.11.00-12.30. Denna gång blir mötet digitalt i Teams. Länk till anmälda deltagare kommer att skickas via mejl måndag den 1/2 2021. Anmälan görs till petra.ohult@svenskadownforeningen.se senast söndag 31/1 2021. Om ni har en motion att lämna in så måste den vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet, lördag den 30/1. Agenda 1. Öppnande2. Val av ordförande för mötet3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet4. Fastställande av röstlängd5. Godkännande av kallelsen6. Fastställande av dagordningen7. Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse8. Revisionsberättelse9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte. Ombuden har rösträtt. Avdelning Sthlm får skicka 11 ombud till riksårsmötet.16. Verksamhetsplan för det kommande året17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte19. Övriga frågor20. Avslut Denna kallelse läggs även upp i Avdelning Stockholms Facebookgrupp. Välkomna önskar Styrelsen Avdelning Stockholm Google Calendar iCal-export…

Årsmöte avd. Uppsala

Hej alla medlemmar!Avdelning Uppsala kallar till årsmöte 6 februari kl 14.00-15.00 Mötet kommer att ske digitalt. En länk till ”Microsoft Teams” kommer att skickas till er mail inom en vecka innan mötet (du behöver inte har programmet utan kan delta via din browser). Har ni motioner eller förslag som behöver tas upp på årsmötet mailar du senast 31 januari till uppsala@svenskadownforeningen.se. Det har varit ett annorlunda år men det vore trevligt om så många som möjligt kan delta. Efter årsmötet pratar vi gärna om idéer och tankar du kan ha på verksamheten. Ladda upp med en kopp te eller kaffe så syns vi då. God jul och Gott nytt år ! Med vänliga hälsningar,  Monica, Carl-Johan och Hanna Här kan du ladda ned dagordningen för mötet Google Calendar iCal-export…

Årsmöte avd. Jämtland

Styrelsen för avdelning Jämtland kallar sina medlemmar till lokalavdelningens årsmöte. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Datum:    Måndag 15:e februari 2021Tid:         19:00-20:00Plats:      Årsmötet är digitalt. Anmälan sker genom att mejla sara.persson@jgy.se. Dagordning: ÖppnandeVal av ordförande för mötetVal av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötetFastställande av röstlängdGodkännande av kallelsenFastställande av dagordningenVerksamhetsberättelse och ekonomisk berättelseRevisionsberättelseGodkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlustBeslut om ansvarsfrihet för styrelsenFastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personerVal av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallandeVal av lekmannarevisor samt eventuell suppleantVal av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallandeVal av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöteVerksamhetsplan för det kommande åretBehandling av inkomna motioner och styrelsens förslagBeslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöteÖvriga frågorAvslut Google Calendar iCal-export…