• UPP-priset delas ut till Vanja Färdig och Inger Sandberg
 • World Down Syndrome Day 21/3 firades första gången som officiell FN-dag
 • 5 lägerkurser genomförs med 38 deltagande familjer
 • Föreningen beviljas föreningsbidrag av Socialstyrelsen för andra året
 • Föreningen öppnar ett kansli med två deltidsanställda
 • 18 lokala nätverk i 13 län ordnar aktiviteter; gymnastik,
 • friluftsliv, fester, föreläsningar, studiecirklar, pick-nickar
 • Lokala nätverk informerar nya föräldrar på/via habiliteringscenter och BB
 • I mars samlas de lokala nätverkens kontaktpersoner en helg i Stockholm
 • Föreningen lämnar synpunkter till revideringen av Vårdprogrammet
 • 83 familjer besvarar föreningens Skolenkät
 • Filmerna ’Välkommen till vår vardag’ färdiga, visas på TV och börjar säljas som DVD
 • Över 50 vuxna och barn springer för Svenska Downföreningen i Lidingöloppet
 • Föreningens webbsida har 24.429 unika besökare
 • Webbsidan uppgraderas i november och flyttas till nytt webbhotell
 • Extern tjänst anlitas för medlemsregistret för mer automatik och snabbare service
 • Föreningens Facebook-grupp har 600 aktiva
 • 7 medlemsbrev skickas ut till medlemmarna via mejl
 • Antal medlemmar: 2.650