• 11 cirkelledare utbildas i Karlstadmodellen för att kunna leda cirklar i samarbete med SV
  • 2 teckenläger genomfördes på sommaren, samt baby-helg på hösten
  • Språkrum: Öppet hus-konferens i Umeå, 26-27 april (175 deltagare)
  • Språkrum knoppas av och blir ett företag.
  • Lokalt Nätverk i Västra Götaland i gång
  • Kunskapsmöte: Skola och Utbildning, 7 oktober i Göteborg
  • 3 Nyhetsbrev skickades till medlemmarna