Ny amerikansk forskningsplan för Downs syndrom

NIH DS Research Plan 2014

NIH (National Institutes of Health) i USA har nu publicerat den nya strategiska planen för forskning om Downs syndrom:

NIH Research Plan on Down Syndrome 2014 – Down Syndrome Directions

Denna 70-sidiga vetenskapliga plan beskriver forskningsmål och målsättningar för NIH-instituten, inklusive NICHD, att stödja och bedriva forskning med anknytning till Downs syndrom och dess associerade sjukdomar. Planen har utvecklats av NIH Down Syndrome Working Group, med representanter från 11 NIH-institut, centers och kontor; arbetsgruppen har samrått med vetenskapliga grupper, familjer och intresseföreningar i utarbetandet av denna plan; en öppen och offentlig remissperiod bidrog till att ytterligare definiera planen.

Planen är 71 sidor och laddas ned som pdf (via länk ovan).

This entry was posted in Forskning, Kunskapsbanken, Omvärlden. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Banner insamling kortare text jpg-1