National Institutes of Health (NIH) i USA har annonserat forskningsinitiativet INCLUDE:

INvestigation of Co-occurring conditions across the Lifespan to Understand Down syndromE.

Programmet syftar till att förbättra hälsa och livskvalitet för personer med Downs syndrom, och målet är att påskynda utvecklingen av nya medicinska behandlingar genom att involvera 18 institut inom NIH och dra nytta av NIHs alla resurser. Finansieringen av programmet är ett tillskott till den ordinarie NIH-finansieringen av forskning om DS.

Forskningsprogrammets preliminära budget för åren 2018-2022 är 261 miljoner USD, vilket motsvarar 2,3 miljarder svenska kronor.

Programmet har tre huvudsakliga fokusområden:

  • Grundforskning om kromosom 21
  • Att etablera en större studiepopulation för att förstå hela spektret av hälsotillstånd som upplevs av personer med Downs syndrom i alla livsfaser
  • Att möjliggöra för personer med DS att delta i alla kliniska studier som rör de sjukdomar som är vanligare hos personer med DS

Läs mer:

NIH – The INCLUDE Project

NIH – The INCLUDE Project Research Plan

Relaterat på hemsidan:

Ny amerikansk forskningsplan för Downs syndrom (Jan 2015)