Svenska Downföreningen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Kansliet har

julstängt vecka 52, 2023 och vecka 1, 2024. Vi öppnar igen den åttonde januari 2024.

Under den här perioden läses inkommande e-post endast sporadiskt och inga tack eller

minnesgåvor kommer att skickas ut.