Vi har ett utskott i styrelsen –DS utskottet, som har i uppgift att diskutera eventuella frågor som kommer upp kring personer med Down syndrom samt driva egna funderingar och idéer som lämnas till styrelsen för beredning.

Utskottet består av tre vuxna personer med Downs syndrom samt en ansvarig från styrelsen.