Ordförande

Veronica Magnusson Hallberg

Övergripande ansvar samt delområdena Funktionsrätt Sverige, Skola, Medlemsstöd, Organisation (Riks), Personal & administration

Vice Ordförande

Anna Brandström

LSS, Hemsida & sociala medier, DS-utskott i styrelsen, IT

Ledamot

Carina Karlsson

Organisation (Lokalt), Arvsfondsprojekt, Arbetsliv, ADHD & autismspektrumtillstånd vid DS, Läger för vuxna, Utbildning i självrepresentation, Kontaktperson Expertgruppen

Ledamot

Herman Stål

Kunskapsbanken, Fosterdiagnostik, Omvärldsbevakning (Forskning)

Tord Hermansson styrelseledamot

Ledamot

Tord Hermansson

Ledamot

Hiba Maala

Ledamot

Daniel Horttana

Ekonomi