Ordförande

Veronica Magnusson Hallberg

Övergripande ansvar samt delområdena Funktionsrätt Sverige, Skola, Medlemsstöd, Organisation (Riks), Personal & administration

Vice Ordförande

Anna Brandström

LSS, Hemsida & sociala medier, DS-utskott i styrelsen, IT

Ledamot

Carina Karlsson

Arvsfondsprojekt, Arbetsliv, ADHD & autismspektrumtillstånd vid DS, Läger för vuxna, Utbildning i självrepresentation, DS-utskott i styrelsen

Ledamot

Herman Stål

Kunskapsbanken, Fosterdiagnostik, Omvärldsbevakning (Forskning)

Ledamot

Annelie Moström

Medlemsregister och GDPR, Organisation (Lokalt), Ekonomifunktion, Trygg ekonomi

Ledamot

Diana Amini

Rocka sockorna, Insamling/gåvor, Internationellt, Identitetsplattform

Ledamot

Arne Nordli

Föräldrastöd, Babyläger, UPP-priset, Medlemsrekrytering