Ordförande

Veronica Magnusson Hallberg, (2022 – 2024)

Övergripande ansvar samt delområdena Funktionsrätt Sverige, internationellt, Upp-priset, personal, årsmöte

Vice Ordförande

Anna Brandström, (2023 – 2025)

Expertgruppen, mänskliga rättigheter & lika värde, IT, personal

Tord Hermansson styrelseledamot

Ledamot

Tord Hermansson, (2023 – 2025)

Arbetsliv, tvärkontakt, medlemskap

Ledamot

Daniel Horttana, (2022 – 2024)

Arvsfondsprojekt, ekonomi, insamling

Ledamot

Ida Eliasson, (2022 – 2024)

Livslångt lärande & skola, bygga upp skolgruppen, lägerverksamhet

Ledamot

Anna Ogenstad, (2022 – 2024)

Avdelningarnas arbete, organisationsgruppen

Ledamot

Katarina Moen Lindberger, (2023 – 2025)

Seminarier/föreläsningar, fosterdiagnostik, Rocka sockorna, Rocktober, kommunikation, insamling

Ledamot

Louise Eriksson, (2023 – 2025)

Forskning & utveckling, Vård & omsorg