Vi på Riksförbundet FUB, Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet ser hur väldigt många i våra målgrupper (barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)/autism) har fått det än mer tufft under pågående pandemi p.g.a. bristande digital delaktighet. Det handlar bland annat om elever i gymnasiesärskolan och personer som har LSS-insatser som t.ex. daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna.

Med anledning av detta har vi skickat en skrivelse till Nils Hetzberg, kanslichef på Digitaliseringsrådet.

Läs hela skrivelsen