News Archive: Okategoriserade

Här finns nyheter från Svenska Downföreningen

Öppet brev från Svenska Downföreningens Expertgrupp

Okategoriserade

Öppet brev från Svenska Downföreningens Expertgrupp till alla politiker i Sverige Svenska Downföreningens Expertgrupp består av: Annika Bodin, Filip Larsson och Rasmus Wallin, tre vuxna personer med Downs syndrom samt en ansvarig från riksstyrelsen. Deras uppdrag är att arbeta med frågor som är delegerade av styrelsen samt driva egna frågor.  Du som politiker vill förstås göra bra saker för alla människor. Det som är viktigt för oss och som vi vill att du arbetar för är att:   diskriminering (mobbning) av personer med Downs syndrom ska upphöra personer som behöver hjälp med ledsagare ska få det. man ska kunna ställa krav på LSS-personals utbildning, och speciellt kunskap om Downs syndrom alla med aktivitetsersättning och sjukersättning ska kunna få ersättning för aktiviteter bygga fler LSS-bostäder i städer och centrum  alla inom LSS ska trivas och vara trygga på sitt boende. alla ska kunna välja hur och med vilka andra man bor, och kunna flytta om man inte trivs  Vi vill gärna att du sprider detta brev i dina kanaler och då berättar om vad du tänker göra i de här frågorna! Hälsningar Svenska Downföreningens Expertgrupp: Annika Bodin, Filip Larsson och Rasmus Wallin  …

Sommartider

Okategoriserade

Kansliet har sommarstängt under veckorna 28, 29, 30 och 31. Under denna period är kansliet obemannat och det kommer ej att skickas ut några gåvo-eller minneskort. Svenska Downföreningen önskar er en riktigt härlig sommar!…

Covid-19 vaccinering – dos fyra

Corona

Medicin och hälsa

Okategoriserade

Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten en fjärde dos vaccin mot Covid-19 till olika grupper, bl.a. personer med Downs syndrom från 18 års ålder. Vi har kontakt med Folkhälsomyndigheten som idag, torsdag 7 april 2022, ska be regionsamordnarna att förtydliga informationen där det behövs. Detta är information som finns om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats: Påfyllnadsdoser Påfyllnadsdos (dos 3), med en dos Comirnaty, en halv dos Spikevax eller en dos Nuvaxovid rekommenderas personer 18 år och äldre minst 3 månader efter dos 2. En andra påfyllnadsdos (dos 4), med en dos Comirnaty, en halv dos Spikevax eller en dos Nuvaxovid, rekommenderas till: personer boende på SÄBOpersoner som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvårdpersoner som är 65 år (födda fr om 1957) och äldrepersoner 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist eller med Downs syndrom. Den andra påfyllnadsdosen ges tidigast 4 månader efter den första påfyllnadsdosen. För personer med immunbrist och personer med Downs syndrom rekommenderas ett intervall från 3 månader. Påfyllnadsdoserna kan ges med ett annat vaccin än det som man fick vid primärvaccination. Till personer 30 år och yngre ges påfyllnadsdosen med Comirnaty eller Nuvaxovid.

Skidskola med Friluftsfrämjandet

Berika. Inte begränsa

Medicin och hälsa

Okategoriserade

Under fyra helger i januari-februari arrangerade Friluftsfrämjandet ett pilotprojekt med skidskola för barn med Downs syndrom i Hammarbybacken, Stockholm. Vi har fått möjlighet att prata med initiativtagare Carl-Johan Petri hos Friluftsfrämjandet Stockholm och ställa några frågor om projektet. Hur många barn deltog? 10 barn med Downs syndrom i olika åldrar. Vad var det som gjorde att ni ville organisera skidskola för barn med Downs syndrom? Vi önskar att så många barn som möjligt ska få uppleva glädjen i att åka skidor. Vi insåg också att genom Friluftsfrämjandet Stockholms skidskola nådde vi inte alla barn. Vissa grupper av barn verkar inte bli anmälda till våra kurser. Vi funderade på olika föreningar vi skulle kunna kontakta för att nå ut till dessa barn som vi tydligen inte når ut till. Barn med Downs syndrom är en av de grupper vi inte ser så ofta på våra kurser. Några av oss i Friluftsfrämjandet hade som barn haft kompisar med Downs syndrom och vi började prata om denna grupp.  Vi beslutade att kontakta Svenska Downforeningen, avdelning Stockholm för att kolla av möjligheten för ett samarbete. Skistar, som äger Hammarbybacken, nappade också på projektet och beslutade att hyra ut utrustning gratis till de barn som behövde det. Detta bidrog ytterligare till att minska hindren för att också barn med Downs syndrom ska chansen att prova åka skidor. Vad har ni för erfarenheter av att undervisa den här gruppen? Vi har flera positiva erfarenheter av att undervisa dessa två grupper med barn med Downs syndrom. Generellt så…

Färre föds med Downs syndrom

Berika. Inte begränsa

Debatt

Fosterdiagnostik

Okategoriserade

På julafton publicerade Svenska Dagbladet en artikel kring att det föds färre barn med Downs syndrom. Det är en uppföljning av det inslag som sändes i TV4 tidigare i månaden. Läs artikeln här…

Undersökning av Tau i hjärnvävnad från personer med Downs syndrom

Forskning

Medicinsk forskning

Okategoriserade

Laetitia Lemoine, Agneta Nordberg och Lotta Granholm vid Karolinska Institutet har gjort PET-bilder av Tau i hjärnvävnad från avlidna personer med Downs syndrom. Det behövs innan man tar PET-bilder av Tau hos personer med Downs syndrom. Vävnadsproverna gav kunskap om hur två Tau-markörer fungerar, och resultat som tyder på att hjärnbarken drabbas tidigare av Alzheimers hos personer med DS. Läs mer…

3/12 Internationella funktionshindersdagen

Okategoriserade

För ett år sedan presenterades rapporten ”Respekt för rättigheter?” i Riksdagen. Civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionens 33 artiklar. Rapporten, som 110 organisationer står bakom, gav 134 förslag på vad som behöver förbättras. Idag är det dags att följa upp hur arbetet gått på ett webinarium i Funktionsrätt Sveriges regi via YouTube kl 12.  Mer information om och länk till webinariet #respektforrattigheter Stöd kampanjen Respekt för rättigheter…

Bidragsreformen för vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning är ett haveri

Okategoriserade

SVT lyfte tisdag 13/10 i flera intervjuer konsekvenserna efter övergången från Vårdbidrag till Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning. Syftet med Omvårdnadsbidraget är att ersätta föräldrar för det merarbete de har pga. barnets funktionsnedsättning. Historiskt kom vårdbidraget till för att möjliggöra och underlätta för föräldrar att ha sitt barn hemma istället för på institution. Helt vårdbidrag/omvårdnadsbidrag är idag 9 854 kronor före skatt, och är alltså ingenting som kan ersätta en normal heltidslön. Ändå finns det föräldrar som har det som sin enda inkomst då situationen gör det omöjligt att ha ett normalt förvärvsarbete. Vi i Svenska Downföreningen belyste redan sommaren 2019 det glapp i utbetalningar som då började uppstå för våra medlemmar. Försäkringskassan avslutade gällande Vårdbidrag i förtid, för att sedan dra ut på tiden innan ett nytt beslut om Omvårdnadsbidrag fattades. Många familjer stod helt utan ersättning i detta glapp. På grund av den texten fick vi igång en dialog med Försäkringskassan och en dialog med flera riksdagsledamöter i Socialutskottet i Riksdagen. Efter att fler föreningar lyft samma problematik tog riksdagen ett nytt beslut, gällande från 1 juli 2020, som gjorde att många som drabbats av glappet fick sitt vårdbidrag förlängt, dock inte alla. De som inte fått förlängt Vårdbidrag har fortsatt en svår situation då de i nuläget inte heller har fått något beslut som går att överklaga. Den frågan arbetar vi förstås vidare med och bjuder därför in riksdagens socialutskott till vidare dialog! Något som sedan förra sommaren blivit än tydligare är det…

Resurshundförare -en ny utbildning

Okategoriserade

I höst startas en kommunal yrkesutbildning i Varberg med riksintag, för personer som vill lära sig mer om hundar som resurs i skola/vård/omsorg.Utbildningen är CSN-berättigad och hemkommuen står för kostnaden, förutsatt att man får sin ansökan beviljad. Läs mer om utbildningen och sprid gärna informationen vidare till någon/några som du tror kan vara intresserade. Observera att ansökningstiden går ut redan den 18 september. Läs mer om kursen här…

Vi förtjänar svar – debattartikel om smittskydds- & smittbärarpenning

Okategoriserade

DEBATT. Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund. Vi vet med säkerhet att skyddandet av riskgrupper är helt centralt i pandemibekämpningen, och därtill hör att riskpersoners närmaste anhöriga inte får riskera att ta hem viruset. Vi har sedan i mars påpekat behovet av ersättning till personer i riskgrupp och deras närstående. Tidigt fick vi signaler från våra medlemmar om personer som stannar hemma från jobbet utan ersättning för att skydda sig själva eller sina närstående. Många vittnesmål är desperata och beskriver en raserad privatekonomi, förlorade anställningar och dyra sms-lån för att klara situationen. Läs hela debattartikeln…