News Archive: Okategoriserade

Här finns nyheter från Svenska Downföreningen

Färre föds med Downs syndrom

Berika. Inte begränsa

Debatt

Fosterdiagnostik

Okategoriserade

På julafton publicerade Svenska Dagbladet en artikel kring att det föds färre barn med Downs syndrom. Det är en uppföljning av det inslag som sändes i TV4 tidigare i månaden. Läs artikeln här…

Undersökning av Tau i hjärnvävnad från personer med Downs syndrom

Forskning

Medicinsk forskning

Okategoriserade

Laetitia Lemoine, Agneta Nordberg och Lotta Granholm vid Karolinska Institutet har gjort PET-bilder av Tau i hjärnvävnad från avlidna personer med Downs syndrom. Det behövs innan man tar PET-bilder av Tau hos personer med Downs syndrom. Vävnadsproverna gav kunskap om hur två Tau-markörer fungerar, och resultat som tyder på att hjärnbarken drabbas tidigare av Alzheimers hos personer med DS. Läs mer…

3/12 Internationella funktionshindersdagen

Okategoriserade

För ett år sedan presenterades rapporten ”Respekt för rättigheter?” i Riksdagen. Civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionens 33 artiklar. Rapporten, som 110 organisationer står bakom, gav 134 förslag på vad som behöver förbättras. Idag är det dags att följa upp hur arbetet gått på ett webinarium i Funktionsrätt Sveriges regi via YouTube kl 12.  Mer information om och länk till webinariet #respektforrattigheter Stöd kampanjen Respekt för rättigheter…

Bidragsreformen för vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning är ett haveri

Okategoriserade

SVT lyfte tisdag 13/10 i flera intervjuer konsekvenserna efter övergången från Vårdbidrag till Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning. Syftet med Omvårdnadsbidraget är att ersätta föräldrar för det merarbete de har pga. barnets funktionsnedsättning. Historiskt kom vårdbidraget till för att möjliggöra och underlätta för föräldrar att ha sitt barn hemma istället för på institution. Helt vårdbidrag/omvårdnadsbidrag är idag 9 854 kronor före skatt, och är alltså ingenting som kan ersätta en normal heltidslön. Ändå finns det föräldrar som har det som sin enda inkomst då situationen gör det omöjligt att ha ett normalt förvärvsarbete. Vi i Svenska Downföreningen belyste redan sommaren 2019 det glapp i utbetalningar som då började uppstå för våra medlemmar. Försäkringskassan avslutade gällande Vårdbidrag i förtid, för att sedan dra ut på tiden innan ett nytt beslut om Omvårdnadsbidrag fattades. Många familjer stod helt utan ersättning i detta glapp. På grund av den texten fick vi igång en dialog med Försäkringskassan och en dialog med flera riksdagsledamöter i Socialutskottet i Riksdagen. Efter att fler föreningar lyft samma problematik tog riksdagen ett nytt beslut, gällande från 1 juli 2020, som gjorde att många som drabbats av glappet fick sitt vårdbidrag förlängt, dock inte alla. De som inte fått förlängt Vårdbidrag har fortsatt en svår situation då de i nuläget inte heller har fått något beslut som går att överklaga. Den frågan arbetar vi förstås vidare med och bjuder därför in riksdagens socialutskott till vidare dialog! Något som sedan förra sommaren blivit än tydligare är det…

Resurshundförare -en ny utbildning

Okategoriserade

I höst startas en kommunal yrkesutbildning i Varberg med riksintag, för personer som vill lära sig mer om hundar som resurs i skola/vård/omsorg.Utbildningen är CSN-berättigad och hemkommuen står för kostnaden, förutsatt att man får sin ansökan beviljad. Läs mer om utbildningen och sprid gärna informationen vidare till någon/några som du tror kan vara intresserade. Observera att ansökningstiden går ut redan den 18 september. Läs mer om kursen här…

Vi förtjänar svar – debattartikel om smittskydds- & smittbärarpenning

Okategoriserade

DEBATT. Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund. Vi vet med säkerhet att skyddandet av riskgrupper är helt centralt i pandemibekämpningen, och därtill hör att riskpersoners närmaste anhöriga inte får riskera att ta hem viruset. Vi har sedan i mars påpekat behovet av ersättning till personer i riskgrupp och deras närstående. Tidigt fick vi signaler från våra medlemmar om personer som stannar hemma från jobbet utan ersättning för att skydda sig själva eller sina närstående. Många vittnesmål är desperata och beskriver en raserad privatekonomi, förlorade anställningar och dyra sms-lån för att klara situationen. Läs hela debattartikeln…

Elever i Gymnasiesärskolan och Särvux/Lärvux blir utan digital delaktighet

Okategoriserade

Vi på Riksförbundet FUB, Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet ser hur väldigt många i våra målgrupper (barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)/autism) har fått det än mer tufft under pågående pandemi p.g.a. bristande digital delaktighet. Det handlar bland annat om elever i gymnasiesärskolan och personer som har LSS-insatser som t.ex. daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna. Med anledning av detta har vi skickat en skrivelse till Nils Hetzberg, kanslichef på Digitaliseringsrådet. Läs hela skrivelsen…

Nu kan du bli månadsgivare!

Berika. Inte begränsa

Okategoriserade

Nu har du möjlighet att bli månadsgivare. Det är ett enkelt sätt att bidra till föreningen för den som vill göra stor nytta. Regelbundna gåvor underlättar vår planering och ger oss bra förutsättningar att bedriva vår verksamhet samtidigt som det hjälper till att hålla våra kostnader nere. Vi hoppas att möjligheten till autogiro ska underlätta för personer att stödja vår verksamhet. Läs mer här…

På lördag rockar Sverige sockorna med budskapet ”Berika. Inte begränsa.”

Berika. Inte begränsa

Okategoriserade

Rocka sockorna

På lördag den 21/3 är det Världsdagen för Downs syndrom, vilket betyder att Sverige rockar sockorna för att hylla olikheter och allas lika värde. I år rockar vi på ett annorlunda sätt – på distans och i sociala medier – för att belysa hur personer med Downs syndrom berikar allas våra liv och bidrar till ett bättre samhälle för alla. Men det är också en dag då Svenska Downföreningen vill belysa hur fördomar och brist på kunskap leder till att personer med Downs syndrom begränsas i onödan och att världen går miste om många viktiga erfarenheter och perspektiv. – När fler personer med Downs syndrom får höras, synas och påverka blir Sverige mänskligare, öppnare och mer rikt på nyanser. Med det som utgångspunkt lanserar vi kampanjen ”Berika. Inte begränsa.”, säger Diana Amini, styrelseledamot i Svenska Downföreningen med ansvar för kommunikation. Ladda ned hela pressmeddelandet här nedanför PM-Berika.-Inte-begränsa-200319_wordLadda ner PM-Berika.-Inte-begränsa-200319_pdfLadda ner Ellinor Matteo Wilma William…

Viktigt att alla nås av information om coronaviruset

Funktionsrätt Sverige

Okategoriserade

Funktionsrätt Sverige har idag gått ut med följande pressmeddelande. Det är positivt med den tydliga ambitionen med snabb information kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Funktionsrätt Sverige vill dock poängtera nödvändigheten av att regeringen och ansvariga myndigheter ser till att alla grupper i samhället nås av den viktiga informationen. ”För att Sverige som land ska kunna klara av kriser, som denna, är det viktigt att inga grupper utestängs från viktig information kring smittläget och olika rekommendationer för att minska smittspridning, men också för att skydda sig själv mot smitta”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. Det är en absolut nödvändighet att all skriftlig information finns på lättläst, samt att alla presskonferenser både teckenspråkstolkas och direkttextas. ”Funktionsrätt Sverige har 44 medlemsförbund, som organiserar personer med funktionsnedsättning och olika tillstånd. Många av dessa tillhör de grupper som pekas ut som särskilt sårbara för viruset”, säger Elisabeth Wallenius. Det är därför viktigt att man från ansvariga myndigheters sida specificerar vilka dessa grupper kan vara och vad som gäller för dem och var de kan hitta mer information eller få råd om särskilda risker och försiktighetsåtgärder. Läs pressmeddelandet…