Personer med Downs syndrom ingår i riskgrupp och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 från 18 års ålder.

Gällande influensa rekommenderas både vuxna och barn med Downs syndrom från 6 månaders ålder vaccination. Barn med Downs syndrom är dock olika vad gäller ökad risk för allvarlig influensa. I vissa fall kan därför behandlande läkare behöva göra en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. 

Nationellt startar säsongens vaccinationsinsats den 7 november, men det specifika upplägget kan variera över landet. De uppdaterade vaccinen kommer då att finnas på plats. Vaccinerna är för närvarande under produktion och processen för godkännande pågår.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla personer 65 år och äldre och personer i andra riskgrupper att vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten vill informera om att:

 • Personer i riskgrupp prioriteras för vaccination av influensa och covid-19 under november. För personer i riskgrupper är vaccinationen kostnadsfri i hela landet.
 • Det går bra att vaccinera sig samtidigt mot säsongsinfluensa och covid-19.
 • Det är troligt att både influensa och covid-19 sprids i vinter. Vaccination är det bästa sättet att skydda dem som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka.
 • Vaccinet skyddar inte till hundra procent, men det lindrar infektionen om man insjuknar trots att man är vaccinerad.

Prioritering när vaccinationerna startar

Följande grupper rekommenderas vaccination mot influensa och covid-19 och prioriteras (utan inbördes ordning) för vaccination under november:

 • Personer 65 år eller äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna från 18 år med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke. För covid-19 även hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive Down syndrom

Andra grupper som särskilt kan beaktas för covid-19-vaccination, utöver dessa definierade riskgrupper, är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst eller liknande, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Följande grupper rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa och prioriteras också under november:

 • Barn 6 månader till 17 år med sjukdomar, diagnoser och tillstånd enligt ovanstående lista för vuxna.
 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

Behandlande läkare kan göra en individuell bedömning avseende behovet av vaccination.