Språket och den verbala förmågan är den allra viktigaste förmågan att stimulera, och man kan dra nytta av de typiskt starka siorna hos personer med Downs syndrom, nämligen ett gott visuellt arbetsminne och en mycket god icke-verbal kommunikationsförmåga.

I boken ”Tal- och språkutvecklingen hos personer med Downs syndrom” (2001 ) som ges ut av Downs Syndrome Education International står;

Man kan minska effekterna av dålig hörsel genom att:

 • göra regelbundna hörselkontroller och behandla dålig hörsel medicinskt
 • minska störande bakgrundsljud, tala tydligt och ha ögonkontakt
 • använda visuellt stöd: gester, tecken, bilder, text

Man kan förbättra uttalet och språkuppfattningen genom att:

 • stimulera munmotoriken
 • träna att höra skillnad på enskilda ljud
 • träna att uttala enskilda ljud
 • anteckna vilka ljud barnet/personen kan uttala
 • träna att säga ord och meningar
 • träna prosodi (korta/långa ljud, melodi, tryck osv)
 • använda tecken och text som stöd för uttalsträning

Man kan stimulera ett större ordförråd genom att:

 • ha ett mål för ordförrådet och träna mot det (första 100 orden, första 400 orden osv)
 • anteckna vilka ord barnet/personen förstår (passivt) och kan uttrycka (aktivt)
 • använda kompletterande kommunikation, t ex tecken, för att stödja förståelse och produktion av ord
 • använda läsning för att stödja förståelse och produktion av ord

Man kan stimulera längre meningar genom att:

 • träna två, tre och fyra-ordssatser
 • träna hur man böjer ord (en/många, en/den, nu/då, mycket-mer-mest osv)
 • träna ordföljd i meningar
 • träna ord i specifika ordklasser, t.ex. prepositioner (bakom, framför, ovan, under, på osv.)
 • anteckna vilka böjningsformer (t.ex. skriva/skrev/skrivit) och meningstyper barnet/personen förstår (passivt) och kan uttrycka (aktivt)
 • använda läsning för att stödja förståelse och produktion av utbyggd grammatik

Man kan kompensera för begränsingar i det språkliga arbetsminnet genom att:

 • träna ord för att förbättra ”lagringen” av ljudet i långtidsminnet
 • leka minneslekar
 • använda visuellt stöd för inlärning t.ex. genom att komplettera text med bilder.

Man kan dra nytta av den starka sociala förmågan genom att:

 • ge gensvar på alla initiativ till kommunikation
 • skapa situationer där barnet/personen får anledning att välja eller uttrycka sig med språk
 • uppmuntra användningen av gester och tecken
 • lyssna och ge extra tid för barnet/personen att hinna svara
 • uppmuntra barnet/personen att tala mer och mer
 • ordna så många tillfällen som möjligt ( t ex i skolklassen, arbetsgrupper och fritidsaktiviteter)  för barnet/personen att kommunicera med och lära av personer som inte har språkförseningar.