Kolin

Kolin har tidigare också kallats för vitamin B4. Eftersom kroppen själv kan tillverka kolin av andra ämnen så har kolin inte status som vitamin idag. För det mesta klarar kroppen av att försörja sig med kolin, men en kvinna som är gravid kan få brist på kolin eftersom fostret behöver stora mängder. Kolin har flera funktioner i kroppen; det bygger upp cellväggar, bildar signalämnet acetylkolin och har epigenetiska effekter genom metylering av DNA.

Kolinerga neuroner och BFCN-systemet

De nervceller som använder acetylkolin som signalämne kallas för kolinerga neuroner. I hjärnans basala frontallob finns ett centrum för kolinerga neuroner som riktar sig dels inåt/bakåt mot hippocampus och dels utåt/framåt mot hela hjärnbarken – BFCN-systemet (Basal Forebrain Cholinergic Neuron). Hippocampus är viktigt för minnet och för rumslig orientering. Hjärnbarkens främre del är till exempel viktig för uppmärksamhet, självbehärskning, planering och exekutiv förmåga.

Basal Forebrain från Wikimedia

BFCN-systemet och Downs syndrom

I likhet med människor som har Downs syndrom, så föds ”DS-mössen” Ts65Dn med ett intakt BFCN-system som börjar försvagas från 4-6 månaders ålder. På Ts65Dn-möss kan man se att detta sammanfaller med en nedgång i hippocampus-beroende minnesfunktioner. För vuxna människor som får Alzheimer förtvinar BFCN-systemet.

Långsiktig effekt av kolintillskott under dräktighet och diande på avkommans BFCN

I en studie från Cornell University i USA 2014 testades hypotesen att kosttillskott av kolin för dräktiga ”DS-möss” (Ts65Dn) skulle förbättra rumslig orienteringsförmåga och skydda långvarigt mot degenerering av kolinerga neuroner i basala frontalloben hos deras ungar.

Under dräktighet och diande matades mössen antingen med normal kost eller med kost som innehöll tillskott av kolin. När musungarna var 13-17 månader gamla testades deras förmågor och sedan mättes neuronernas antal, storlek och täthet.

Jämfört med normala möss, så var orienteringsförmågan signifikant nedsatt hos DS-möss vars mödrar fått normal kost. Dessutom uppmättes ett betydligt lägre antal och mindre täthet av kolinerga neuroner från basala frontalloben riktade mot hippocampus.

Kosttillskott av kolin till dräktiga DS-musmammor förbättrade avsevärt ungarnas rumsliga orienteringsförmåga och gav ökat antal, högre täthet och storlek av kolinerga neuroner från basala frontalloben mot hippocampus. Dessutom kunde man visa på en signifikant korrelation mellan rumslig minnesförmåga och densiteten och antalet kolinerga neuroner.

Studiens slutsats

Studiens slutsats är att ett ökat kolin-intag under graviditeten kan utgöra en säker och effektiv behandlingsform för blivande mödrar som bär ett foster med Downs syndrom, samt ett möjligt sätt att skydda kolinerga neuroner i basala frontalloben mot degenerering under åldrandet för befolkningen i stort.

Tidigare och senare studier

Forskargruppen har publicerat ett antal studier inom området som visar att:

  • 2010: kolintillskott under dräktigheten förbättrar uppmärksamhet och självbehärskning hos musungarna (Ts65Dn), funktioner som stöds av de kolinerga neuroner i basala frontalloben som riktas mot hjärnbarken.
  • 2013: kolintillskotten delvis normaliserar nervtillväxten i hippocampus hos avkomman.
  • 2014: tillskott av kolin har störst effekt på nervbanorna mellan basala frontalloben och hippocampus, och effekterna är bestående.
  • 2017: tillskott av kolin ökar tätheten i BFCN-systemet och det är densiteten som korrelerar positivt med uppmärksamhet/attention, inte antal eller storlek.
  • 2019: tillskott av kolin ger livslånga fördelar för ungarna i celler som är mycket sårbara för Alzheimers – pyramidalcellerna i hippocampus CA1.

Läs mer:

Maternal choline supplementation improves spatial mapping and increases basal forebrain cholinergic neuron number and size in aged Ts65Dn mice. (2014, Oct: Ash JA, Velazquez R, Kelley CM, Powers BE, Ginsberg SD, Mufson EJ, Strupp BJ.) PM24932939, PMC4133151

Perinatal choline supplementation improves cognitive functioning and emotion regulation in the Ts65Dn mouse model of Down syndrome. (2010, Jun: Moon J, Chen M, Gandhy SU, Strawderman M, Levitsky DA, Maclean KN, Strupp BJ.) PMID20528079, PMC2955960

Maternal choline supplementation improves spatial learning and adult hippocampal neurogenesis in the Ts65Dn mouse model of Down syndrome (2013, Oct: Velazquez R, Ash JA, Powers BE, Kelley CM, Strawderman M, Luscher ZI, Ginsberg SD, Mufson EJ, Strupp BJ.) PMID23643842, PMC4029409

Maternal choline supplementation in a mouse model of Down syndrome: Effects on attention and nucleus basalis/substantia innominata neuron morphology in adult offspring. (2017, Jan: Ash JA, Velazquez R, Kelley CM, Powers BE, Ginsberg SD, Mufson EJ, Strupp BJ.) PMID27840230, PMC5177989

Long-term effects of maternal choline supplementation on CA1 pyramidal neuron gene expression in theTs65Dn mouse model of Down syndrome and Alzheimer s disease. (2019, Sep: Melissa J Alldred, Helen M Chao, Sang Han Lee, Judah Beilin, Brian E Powers, Eva Petkova, Barbara J Strupp, Stephen D Ginsberg.) PMID31180719 , PMC6704451, DOI:10.1096/fj.201802669RR

More choline for mom decreases Down syndrome effects (Cornell Chronicle, Sep 2013)

Kolin (svenska wikipedia)

Choline (engelska wikipedia)

B vitamins (engelska wikipedia)

Livsmedelsverkets råd om kosttillskott för gravida

Livsmedelsverkets råd om kosttillskott för ammande

Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2008:2 om modersmjölksersättning (modersmjölksersättning måste innehålla kolin)

Relaterat på hemsidan:

På väg mot minskad cell-stress (Jun 2021)