Inbjudan och kallelse till årsmöte Avd Värmland 2023-02-10

Hej medlemmar i avdelning Värmland!

Svenska Downföreningen har fyllt 20 år och det vill vi gärna fira.

Vi kommer att bjuda in till några kalasaktiviteter under våren och vi börjar med ett kalas och årsmöte på Brigadmuseum i Karlstad.

När: Fredagen den 10:e februari kl. 17.00- 19.00 (årsmötet ca.30 min)

Plats: Brigadmuseum, Sandbäcksgatan 31, Karlstad. www.brigadmuseum.se

Alla är välkomna på årsmötet, det serveras smörgåstårta och sedan kan de som vill gå runt i museet.

Men det finns bara 15 platser till att vara med på kalaset (för barnen eller de som inte vill vara med på årsmötet) som innebär att en kalasvärd fixar lite olika uppdrag och sedan blir det fika och godispåse.

Anmäl ert deltagande senast den 1 februari till linalarhult@hotmail.com

Ange hur många ni är och vem av er som vill vara med på kalaset. Ange matpreferenser och om det finns andra behov för en bra upplevelse. Hör också gärna av er om ni har frågor.

Välkomna önskar styrelsen!

Till årsmötet:

Eventuella motioner behöver vara styrelsen tillhanda en vecka innan årsmötet och skickas till linalarhult@hotmail.com Maila också gärna om ni har idéer på aktiviteter eller annat.

Årsmöte för Svenska Downföreningen, avdelning Värmland.

1 Mötets öppnande

2 Dagordningens godkännande

3 Årsmötets utlysande

4 Val av justerare

5 Gästerna har ordet

6 Val av mötespresidie

a) ordförande

b) sekreterare

7 Godkännande av verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse

8 Styrelsens ansvarsfrihet

9 Val av styrelse, revisor och valberedning

a) ordförande

b) sekreterare

c) kassör

d) ledamot

e) suppleant

d) valberedning

e) revisor

10 Val av representanter till riksföreningens årsmöte (2 st)

11 Övriga frågor

12 Mötets avslutande