Lokalavdelningar

Klicka på den avdelning du vill veta mera om:

Svenska Downföreningen Gotland
Avdelning Gävleborg
Avdelning Kalmar län
Avdelning Norrbotten
Avdelning Skåne
Avdelning Stockholm
Avdelning Södermanland
Avdelning Värmland
Avdelning Västerbotten
Avdelning Västernorrland
Avdelning Väst (Västra Götalands län)
Avdelning Östergötland

Finns ingen avdelning där du bor? Här finns info om hur du kan vara med och starta upp en lokalavdelning

Nätverk innebär att det finns medlemmar som är aktiva, men ännu inte startat avdelning
Nätverk Blekinge
Nätverk Halland
Nätverk Jämtland

Här vill vi gärna se lokalavdelningar i framtiden
Jönköping
Uppsala
Dalarna
Kronoberg
Västmanland
Örebro

Lokalavdelningar får sedan 2011 ett ekonomiskt bidrag till de lokala aktiviteterna.
Målet är att det ska finnas minst en avdelning i varje län (21 st) senast 2019.

Om du har tankar, frågor eller kanske vill starta en avdelning där du bor är du välkommen att kontakta organisationsutvecklingsgruppen: organisation@svenskadownforeningen.se

Sommar 2011

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt