I dagens nummer av Altinget har Funktionsrätt Sverige publicerat en debattartikel kring stöd och bidrag för studenter med funktionsnedsättningar.
Stöd och olika anpassningar kan vara avgörande för om man klarar studierna eller ej.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har signalerat att de anslag som fördelas för att ge stöd till studerande med funktionsnedsättning på högskola och universitet är otillräckliga och behöver höjas.

Vill regeringen att personer med funktionsnedsättning ska få chans att själva forma sina liv, måste begäran om höjda anslag få gehör. Men det är också viktigt att socialförsäkringens regler ses över, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Läs hela debattartikeln