Den 27 maj debatterades övergångsreglerna i omvårdnadsbidraget (OVB) i riksdagen, och senare på eftermiddagen fattades också det efterlängtade beslutet att vårdbidraget (VB) kan fortsätta betalas ut medan ett beslut om OVB handläggs. Det innebär att ingen längre ska få det glapp i utbetalningarna som vi diskuterat länge. Beslutet gäller från 1/7 och enligt Försäkringskassan ska du inte behöva göra något för att få ditt VB förlängt. Detta ska även gälla dig som redan är i det numera ökända glappet.

Försäkringskassan skriver så här: Du behöver inte göra en särskild ansökan om förlängt vårdbidrag, vi prövar det i varje enskilt fall om du gjort en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning. Vi förbereder oss inför att lagen träder i kraft och du kan redan nu få ett brev från oss om att vi planerar att förlänga ditt vårdbidrag. Själva beslutet om förlängning kan vi fatta först efter den 1 juli.

Vi i Svenska Downföreningen uppmärksammade ansvarig minister (då Annika Strandhäll, numera Ardalan Shekarabi) på det här problemet redan i juli 2019, och vi har haft löpande kontakter med politiker i socialutskottet, tjänstemän på FK, Inspektionen för Socialförsäkringen, Myndigheten för Delaktighet och andra sedan dess.

När man lyssnar på debatten hör man att våra synpunkter tydligt har landat hos två av politikerna, både Solveig Zander, C, som nämner just familjer som har barn med Downs syndrom, och Pia Steensland, KD, som vi uppmärksammade på det första förslagets möjlighet till feltolkning.

Solveig Zander; ”Familjer som har barn med Downs syndrom, för att ta ett exempel bland många, och som fick beslutet när barnen var små fick då klart för sig att det skulle gälla länge, i många fall till och dess att barnen blev 19 år. Självklart skulle man rapportera när förändringar skedde i barnets behov, både för att kunna höja och att kunna sänka ersättningen. Det handlade förstås också om förändringar i vårdbehovet. Det nya systemet blev för många familjer ett jättestort frågetecken: Hur skulle det här nu gå till?”

Pia Steensland; ” Under beredningen i utskottet framkom det dock, fru talman, att lagförslaget kunde tolkas på så sätt att enbart de familjer som i dag har vårdbidrag och kommer att ansöka om den nya bidragsformen efter den 1 juli, det vill säga efter att lagändringen trätt i kraft, kommer att omfattas. Denna alternativa tolkning skulle lämna de 10 000 familjer som nu befinner sig i glappet i en fortsatt utsatt ekonomisk situation. Det vore ett stort svek mot dessa familjer.”

Vi är oerhört nöjda med att vårt arbete lett till förändring och rättning, och hoppas att de fortsatta utbetalda vårdbidragen kommer väl till pass för de av våra medlemmar som är drabbade! Nu måste vi hjälpas åt att bevaka att Försäkringskassan hanterar detta på ett bra sätt, och vi är tacksamma för alla inspel vi kan få av er av det ni märker av!

Lyssna gärna på debatten där våra synpunkter fick en tydlig plats: https://riksdagen.se/…/nagra-fragor-om-rehabiliteringsersat…

Läs förslagen här: https://riksdagen.se/…/nagra-fragor-om-rehabiliteringsersat…

Läs Försäkringskassans text här: https://www.forsakringskassan.se/…/om-ditt-barn-…/vardbidrag