Den vanligaste formen av Downs syndrom innebär att man ha tre uppsättningar av kromosom 21.

Downs syndrom är alltså inte en sjukdom utan en diagnos. De flesta med Downs syndrom har någon grad av utvecklingsstörning som gör att det tar längre tid för dem att lära sig saker.