Under hela oktober uppmärksammas Downs syndrom i flera länder i världen genom Down Syndrome Awareness Month. I Sverige går kampanjen under namnet ”Rocktober – kunskapsmånaden för Downs syndrom”. Med Rocktober vill vi öka kunskapen om och förståelsen för Downs syndrom.

Svenska Downföreningen tror på alla människors potential och lika värde. Vi strävar efter ett samhälle där personer med Downs syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande.

Webbinar om executiva funktioner

Varmt välkommen till Rocktober webbinar med  Dr. Deborah Fidler om executiva funktioner för personer med Downs syndrom. Webbinariet är ett samarbete mellan Svenska Downföreningen och Downs syndrom Norge. OBS: Webbinariet kommer att hållas på engelska.

UPP-priset 2023

Vartannat år tilldelar Svenska Downföreningen det prestigefyllda UPP-priset.

Med priset önskar vi lyfta fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom.

Vad vet du om Downs syndrom?

Vad vet du om Downs syndrom och vad har du ingen aning om? Gör vårt test, du kanske kan allt eller så lär dig mer om Downs syndrom.

Frågorna är inspirerade av frågor vi på föreningen ofta får om Downs syndrom.

Rocktober racet 2023

Fysisk aktivitet är viktig för alla! Du deltar utifrån dina egna förutsättningar, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar.  Loppet är ett valfritt 5 eller 10 km, och du kan göra loppet från och med nu och ut hela oktober månad. Spring, gå, cykla eller rulla i egen takt. Gör det själv eller samlas ett gäng och genomför sträckan tillsammans!