Under hela oktober uppmärksammas Downs syndrom i flera länder runt om i världen genom ”Down Syndrome Awareness Month”. I Sverige går kampanjen under namnet ”Rocktober – kunskapsmånaden för Downs syndrom”. Med Rocktober vill vi öka kunskapen om och förståelsen för Downs syndrom.

Svenska Downföreningen tror på alla människors potential och lika värde. Vi strävar efter ett samhälle där personer med Downs syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande.

Webbinarium med John och Mark X. Cronin

Varmt välkommen till Rocktober webbinarium med John och Mark X. Cronin. De kommer att föreläsa om att leva med Downs syndrom och om hur John förvandlade en utmaning – sin svårighet att hitta meningsfullt arbete – till en möjlighet att starta eget företag och hur han gjorde John’s Crazy Socks till en av världens största sockbutiker.

Webbinarium om exekutiva funktioner

Varmt välkommen till Rocktober webbinarium med  Dr. Deborah Fidler om exekutiva funktioner för personer med Downs syndrom. Webbinariet är ett samarbete mellan Svenska Downföreningen och Downs syndrom Norge. OBS: Webbinariet kommer att hållas på engelska.

UPP-priset 2023

Vartannat år delar Svenska Downföreningen ut det prestigefyllda UPP-priset.

Med priset önskar vi lyfta fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom.

Rocktoberracet 2023

Fysisk aktivitet är viktig för alla! För tredje året i rad arrangerar vi Rocktoberracet, ett lopp för att uppmärksamma kunskapsmånaden för Downs syndrom. Du deltar utifrån dina egna förutsättningar, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar.  Loppet är valfritt 5 eller 10 km, och du kan göra loppet från och med nu och hela oktober månad. Spring, gå, cykla eller rulla i egen takt.

Vill du vara med och sprida kunskap om Downs? Dela våra Rocktoberinlägg!

Under hela oktober kommer vi varje dag publicera fakta om själva syndromet Downs syndrom, Svenska Downföreningen, om lagar och rättigheter som gäller för vår målgrupp och lite om att ha Downs syndrom i historisk kontext. Allt för att bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för Downs syndrom. Följ oss i sociala medier och dela gärna våra inlägg. Tillsammans ökar vi kunskapen om Downs syndrom! Använd gärna följande hashtags: #downsyndromeawarenessmonth #Rocktober

Skandia fastigheter firar Rocktober

Skandia Fastigheter uppmärksammar Rocktober – kunskapsmånaden för Downs syndrom i sina åtta köpcentrum, från Lund till Uppsala. Som en del av kampanjen arrangerar de fotoutställningen ”Som vem som helst” som belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen. På flera centrum kommer det även att arrangeras olika evenemang för att uppmärksamma kampanjen. Kampanjen är ett samarbete med Svenska Downföreningen.

Vad vet du om Downs syndrom?

Vad vet du om Downs syndrom och vad har du ingen aning om? Gör vårt test, du kanske kan allt eller så lär dig mer om Downs syndrom.

Frågorna är inspirerade av frågor vi på föreningen ofta får om Downs syndrom.

Tänk på språkets makt

De ord vi använder uttrycker inte bara fakta utan också vår syn på världen och våra värderingar. Kunskap och värderingar om Downs syndrom är i stark förändring, och det för med sig att ord och uttryck som var acceptabla igår, ger helt fel associationer idag.

Det viktigaste är naturligtvis vad man faktiskt avser att säga, vad man som talare menar. Men för att förenkla kommunikationen och undvika onödiga missförstånd vill vi bidra med några konkreta råd.