Årets internationella tema på Världsdagen för Downs syndrom är Krossa fördomarna. Genom att ta på dig Rockiga sockor 21 mars är du med och krossar fördomarna om Downs syndrom.

Vi tror starkt på vikten av att våga lyfta fram och diskutera fördomar och förutfattade meningar om Downs syndrom. Genom att öppet och ärligt ta upp dessa ämnen, öppnar vi dörren för en djupare förståelse och en möjlighet till förändring, där människor med Downs syndrom och deras familjer kan känna sig accepterade och välkomna på samma villkor som alla andra.

För många människor är det okända och det ovana skrämmande, och fördomar kan trivas i det tysta. Att våga prata om fördomar, att ställa frågor och lyssna på varandras erfarenheter, är det första steget mot att bryta ned fördomar och bygga upp en värld där vi alla behandlas med respekt och värdighet.

För några veckor sedan frågade vi våra följare på sociala medier vilken fördom om personer med Downs syndrom de skulle vilja utmana. Vi fick in flera förslag på fördomar som vi i föreningen tyvärr är väl bekanta med. 

Här nedan lyfter vi tio olika och vanligt förekommande fördomar om personer med Downs syndrom som också fanns med bland de svar vi fick in. Vi lyfter dessa med förhoppningen att när man riktar strålkastarljuset mot en fördom så spricker den likt troll i solen.

FÖRDOM: Personer med Downs syndrom är lika och gillar samma saker.

Det är viktigt att komma ihåg att varje person med Downs syndrom först och främst är en individ. En unik person med unika förutsättningar på samma sätt som alla andra människor. Har du mött en person med Downs syndrom – så har du mött EN person med Downs syndrom

FÖRDOM: Personer med Downs syndrom gillar dansbandsmusik.

Självklart finns det personer med Downs syndrom som gillar dansbandsmusik. Men alla gillar inte samma musik! Vissa älskar death metal, andra gillar opera, några tycker om indiepop. Vissa tycker punk är bäst andra rock. Vi är alla olika och det finns ingen musikgenre som alla personer med Downs syndrom gillar, på samma sätt som det inte finns någon musikgenre som alla som INTE har Downs syndrom gillar.

FÖRDOM: Personer med Downs syndrom är alltid glada.

Det här är en vanlig missuppfattning om personer med Downs syndrom. På samma sätt som andra människor har personer med Downs syndrom också alla känslor. Ibland är vi alla sura, arga, lyckliga, besvikna, trotsiga eller flamsiga. Ingen är glad jämt!

FÖRDOM: Personer med Downs syndrom är ”kramgoa”.

Vissa personer med Downs syndrom gillar att kramas, andra gör det inte. Igen: på samma sätt som för alla andra människor så är personer med Downs syndrom individer som gillar olika grader av  närhet, kramar och fysisk kontakt. Respektera individen och utgå aldrig från att en person vill kramas bara för att den har Downs syndrom.

FÖRDOM: Personer med Downs syndrom har inget att bidra med i samhället.

Alla människor bidrar till samhället på olika sätt. Genom att ges möjlighet att vara aktiva deltagare i samhället bidrar personer med Downs syndrom till en större och mer inkluderande förståelse av mänsklig mångfald. Vi är alla olika varandra, men ändå en del av samma mänsklighet. Vi har olika förutsättningar och behöver olika anpassningar, men vi har samma behov av sammanhang, att ses för den vi är och att få känna oss uppskattade för det vi gör. 

FÖRDOM: Bebisar med Downs syndrom kan inte amma.

Att amma ett barn med Downs syndrom är inte bara möjligt, utan ger även viktiga fördelar både för mamman och barnet. Det kan dock ta lite längre tid för dem att komma igång med amningen än för bebisar som inte har Downs syndrom. Viktigt att komma ihåg är att, precis som för alla andra bebisar och mammor, fungerar inte alltid amning. Och när den inte fungerar så finns det i dag mycket bra ersättning.

FÖRDOM: Personer med Downs syndrom är snällare än andra människor och vill aldrig något ont.

Personer med Downs syndrom är individer med olika personligheter och egenskaper precis som alla andra. Att kategorisera dem som ”snällare” som aldrig vill ”något ont” baserat på att de har det genetiska tillståndet Downs syndrom blir felaktigt. Det är viktigt att se varje individ för den de är och inte reducera vissa grupper av personer till stereotyper eller idealiserade bilder.

FÖRDOM: Att vara förälder till en person med Downs syndrom är superjobbigt.

Många föräldrar till personer med Downs syndrom berättar att de ofta möts med ett antagande om att de har ett påfrestande föräldraskap. När man frågar föräldrarna själva så säger många att det som kan vara jobbigt är dåligt bemötande och att samhällets stöd kan svika. Det är inte att vara mamma eller pappa till en person med Downs syndrom i sig som är det jobbiga. Tvärtom visar en stor amerikansk studie, som undersökte hur är det att vara föräldrar till ett barn med Downs Syndrom, att 79% kände att deras syn på livet var mer positiv tack vare deras barn med Downs syndrom (Skotko, B. G., Levine, S. P. and Goldstein, R. (2011).

FÖRDOM: Personer med Downs syndrom kan inte lära sig läsa och skriva.

Det stämmer inte. Majoriteten av barn med Downs syndrom kan lära sig att läsa och skriva. Det krävs ofta vissa anpassningar, tålamod och olika strategier, men det går. Barn och unga med Downs syndrom utvecklas och lär sig saker precis som andra barn också gör. Men det kan ta lite längre tid.

FÖRDOM: Personer med Downs syndrom har olika grader av syndromet.

Personer med Downs syndrom har inte olika grader av syndromet. Antingen har man Downs syndrom eller så har man det inte.