De ord vi använder uttrycker inte bara fakta utan också vår syn på världen och våra värderingar. Kunskap och värderingar om Downs syndrom är i stark förändring, och det för med sig att ord och uttryck som var acceptabla igår, ger helt fel associationer idag.

Det viktigaste är naturligtvis vad man faktiskt avser att säga, vad man som talare menar. Men för att förenkla kommunikationen och undvika onödiga missförstånd vill vi bidra med några konkreta råd:

 1. Personen först
  En person har Downs syndrom – en person är inte Downs syndrom.
  Säg hellre person/barn/man /kvinna/ tjej/ kille med Downs syndrom,  eller en person som har Downs syndrom.
  Undvik förkortningar som t.ex.  Downie, DS-barn, DS-personer o s v.
  Uttrycket mongoloid är inte ett acceptabelt ordbruk idag.
 2. Frisk
  Downs syndrom är en diagnos men inte en sjukdom. De flesta personer med Downs syndrom är friska.
  Däremot kan diagnosen Downs syndrom innebära en ökad risk för vissa sjukdomar –men även en minskad risk för vissa andra.
  Det är viktigt att komma ihåg att de flesta sjukdomar som är vanligare hos personer med Downs syndrom är behandlingsbara.