Språkträning i klassrummet

Arvid klappar stavelser

Arvid på Landala gymnasiesärskola i Göteborg språktränar med Gitte

Inspireras av Elin Evermark