Rappen En dag på jobbet har producerats av specialläraren Martin Nestorsson på Trekungagymnasiet i Kungälv. Orden i rappen är begrepp som projekteleverna håller på att lära sig. Tillsammans med en pedagog jobbar eleven med begreppen enskilt för att därefter arbeta med dem i klassrummet. Men denna rapp kan eleverna även träna på att sjunga de nya orden för att få mycket repetition. Varsågoda!! Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden.