Det är en mänsklig rättighet att få utveckla sitt språk!

Varje månad besöker vi våra projektskolor för att ta del av elevernas arbete. I denna film får vi ta del av när Gitte och Arvid arbetar med språkets alla delar genom att använda det material som Arvid har jobbat med under en period. 

Arvid får jobba med både form, innehåll och användning. 

Arvid jobbar med form genom att uttala alla begrepp korrekt. Arvid har en medvetenhet kring ordets böjningar samt att bygga korrekta meningar.

Innehåll innebär att Arvid jobbar med sitt ordförråd, dels genom att lära sig nya begrepp men även att få en förståelse och göra begreppen till sina egna. Vi ser också exempel på hur Arvid med stöd av färgade ordklasser kategorisera de begrepp som han arbetar med just nu. 

Med all denna kunskap ges Arvid möjlighet att använda sitt språk. Pragmatik.

All denna träning ges vid ett tillfälle/en lektion.