Målet är att våra projektelever förbereds inför kommande tema genom att arbeta fokuserat, enskilt med pedagog, med utvalda begrepp. Vi har framställt ett stort antal begreppskort där eleven får jobba med igenkänning av ordbild samt betydelse av begreppen. Vi teckensätter varje begrepp.

Vi vet utifrån forskning att ett brett ordförråd gynnar våra elevers läs- och skrivutveckling. Vi vet också att eleven behöver arbeta på djupet med varje enskilt begrepp. Det är viktigt att eleven förstår vad begreppet betyder för att därefter kunna använda det i rätt sammanhang.

Vi uppmuntrar samarbete mellan hem och skola. Familjen behöver känna till vilka begrepp som eleven arbetar med i skolan för att kunna stötta sin ungdom med generalisering i sin vardag.

På bilden ser du Isac och Emma som deltar under Sofie och Lii´s lektion kring rättigheter i elevens närområde.

Eleverna konstaterar att de har rätt till utbildning, rätt till sjukvård och att få känna sig trygga.