Pedagogen Elin Evermark berättar om hur användning av god metodik och förberedelse kan skapa delaktighet för elever med grav språkstörning.

Elin Evermark berättar om inkludering. Här jobbar hon tillsammans med Gry Johansson.