På Trekungagymnasiet i Kungälv fick vi vara med då eleverna jobbade med arbetsmaterialet om mänskliga rättigheter. Alla elever läste var sin sida ur sin personliga bok. Tillsammans pratade de om svåra begrepp från texten de läst.  Eleverna har under en dryg månads tid jobbat med materialet utifrån en individuellt anpassad lathund innan det tas ut i klassrummet. Varje lathund innehåller övningar inom språkets olika delar pragmatik, lexikon, grammatik, fonologi och prosodi.

Samma upplägg finns på Landala gymnasiesärskola i Göteborg. Varje elev har sin enskilda lathund baserad på personlig kartläggning kring språk och kommunikation. Eleverna har arbetat förberedande inför att klassen ska jobba med boken ”Stopp min kropp”.
Detta innebär att eleverna är bättre förberedda och kan på så sätt vara mer delaktiga under lektionen. Genom att jobba på olika nivåer med samma material så får eleverna möjlighet att utveckla sin läsförmåga men även andra språkliga delar som t ex grammatik och fonologi.