Läxförhöret

Vi firar Internationella Downs syndromdagen med att dela denna film.