Varje projektelev har en individuell lathund. I lathunden finns det mål kring olika språkliga kompetenser såsom pragmatik, lexikon, grammatik, fonologi och prosodi. 

Lexikon handlar om ordförståelse och ordproduktion. Varje individ behöver utvidga sitt ordförråd men också få en förståelse kring vad begreppet betydeler. 

Varje individ behöver även förstår hur vi kan kategorisera våra begrepp. Det blir då lättare för eleven att hitta rätt ord om eleven känner till vilken kategori ordet tillhör. 

För att verkligen checka av om eleven har förståelse för begreppet så låter vi eleven arbeta med motsatsord.

Till vårt arvsfondsprojekt anlitar vi Malin Andersson som vår testpilot.

Malin visar exempel på hur vi kan öva med förståelse av begrepp, kategorisering samt motsatsord. Till stöd använder Malin projektets begreppskort.