Arvid och hans pedagog Gitte är två av deltagarna i Arvsfondsprojektet: Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv. Projektet fokuserar på att låta eleverna utveckla språk och kommunikation. Arvid läser det individuella programmet på Landala anpassad gymnasieskola. Han språktränar flera dagar varje vecka. Arvids mamma reflekterar kring vikten av språkträning. Se filmen här.

Arvid språktränar med mamma Carina