Bloggarkiv

Här finns blogginlägg från Svenska Downföreningen

Inspireras av Elin Evermark

Språket som nyckel

Pedagogen Elin Evermark berättar om hur användning av god metodik och förberedelse kan skapa delaktighet för elever med grav språkstörning. Elin Evermark berättar om inkludering. Här jobbar hon tillsammans med Gry Johansson.

Språkträning i klassrummet

Språket som nyckel

På Trekungagymnasiet i Kungälv fick vi vara med då eleverna jobbade med arbetsmaterialet om mänskliga rättigheter.

En förälders reflektioner kring språkträning

Språket som nyckel

Arvid och hans pedagog Gitte är två av deltagarna i Arvsfondsprojektet: Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv. Projektet fokuserar på att låta eleverna utveckla språk och kommunikation. Arvid läser det individuella programmet på Landala anpassad gymnasieskola. Han språktränar flera dagar varje vecka. Arvids mamma reflekterar kring vikten av språkträning. Se filmen här. Arvid språktränar med mamma Carina…

Hur arbetar vi med klassrumsbaserad språkträning i vårt arvsfondsprojekt?

Språket som nyckel

Målet är att våra projektelever förbereds inför kommande tema genom att arbeta fokuserat, enskilt med pedagog, med utvalda begrepp. Vi har framställt ett stort antal begreppskort där eleven får jobba med igenkänning av ordbild samt betydelse av begreppen. Vi teckensätter varje begrepp. Vi vet utifrån forskning att ett brett ordförråd gynnar våra elevers läs- och skrivutveckling. Vi vet också att eleven behöver arbeta på djupet med varje enskilt begrepp. Det är viktigt att eleven förstår vad begreppet betyder för att därefter kunna använda det i rätt sammanhang. Vi uppmuntrar samarbete mellan hem och skola. Familjen behöver känna till vilka begrepp som eleven arbetar med i skolan för att kunna stötta sin ungdom med generalisering i sin vardag. På bilden ser du Isac och Emma som deltar under Sofie och Lii´s lektion kring rättigheter i elevens närområde. Eleverna konstaterar att de har rätt till utbildning, rätt till sjukvård och att få känna sig trygga.

En dag på jobbet

Språket som nyckel

Rappen En dag på jobbet har producerats av specialläraren Martin Nestorsson på Trekungagymnasiet i Kungälv. Orden i rappen är begrepp som projekteleverna håller på att lära sig. Tillsammans med en pedagog jobbar eleven med begreppen enskilt för att därefter arbeta med dem i klassrummet. Men denna rapp kan eleverna även träna på att sjunga de nya orden för att få mycket repetition. Varsågoda!! Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden.

Dela med dina vänner!