Sömnstörningar orsakade av hinder i övre luftvägarna är mycket vanliga hos personer med Downs syndrom i alla åldrar. Sömnstörningar kan bland annat leda till försämrad tillväxt, sämre kognitiv utveckling, beteendeproblem, psykisk ohälsa och Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH).

European Respiratory Society har gjort systematiska genomgångar av publicerade forskningsrapporter om hur man diagnosticerar och behandlar sömnrelaterad andningsstörning, dels hos barn i åldern 1 månad – 2 år, dels hos barn i åldern 2 år – 18 år. Rapporterna sammanfattar det vetenskapliga stödet och de rutiner som tillämpas av medlemmarna. Downs syndrom är den största av sex respektive sju grupper som alltid prioriteras för utredning och behandling av sömnrelaterad andningsstörning:

ERS statement on obstructive sleep disordered breathing in 1- to 23-month-old children. (2017, Dec.) PMID29217599, hela artikeln hos ERS Journals

Abstract: [..] children with SDB (Sleep Disordered Breathing) and complex conditions (e.g. Down syndrome, Prader-Willi syndrome) will benefit from treatment.

Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old children: diagnosis and management. (2016, Jan.) PMID26541535, hela artikeln hos ERS Journals

Abstract: [..] children with complex conditions (e.g. Down syndrome and Prader-Willi syndrome) all appear to benefit from treatment.

Två större studier har nyligen bekräftat att föräldrar inte klarar att avgöra om ett barn med DS har sömnrelaterade andningsstörningar, baserat på de symptom som de kan observera:

Accuracy of Parental Perception of Nighttime Breathing in Children with Down Syndrome. (2017, Sep: Friedman NR, Ruiz AG, Gao D, Ingram DG.) PMID28871845

Conclusion: Parents of DS children are unable to predict the presence or absence of Obstructive Sleep Apnea (OSA) by nighttime symptoms, nor are they able to determine its severity.

Predicting the presence of sleep-disordered breathing in children with Down syndrome. (2017, Aug: Nehme J, LaBerge R, Pothos M, Barrowman N, Hoey L, Monsour A, Kukko M, Katz SL.) PMID28735906

Conclusions: Sleep Disordered Breathing (SDB) is highly prevalent at all ages in children with Down syndrome. Symptoms did not predict SDB in this population, although gastroesophageal reflux may mimic SDB, which indicates that clinicians should continue to perform ongoing surveillance for SDB throughout the lifespan of children with Down syndrome.

Vårdprogrammet för Downs syndrom (0-18 år) säger sedan 2013 att ”Om inte förr bör alla barn med DS någon gång innan 4 års ålder genomgå en nattlig registrering.” Det finns goda skäl att bevaka sömnkvalitén med sömnstudier i alla åldrar för personer med DS.

Relaterat på hemsidan:

Sömnstörning och språkutveckling hos förskolebarn (Feb 2016)

Uppskattad föreläsning om sömnrelaterad andningsstörning (Mar 2014)

Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)

Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring mot Alzheimer (Feb 2014)

Effekter av sömnstörningar på exekutiv förmåga (Jul 2013)

WDSC 2012: Sömnapné hos barn och vuxna med Downs syndrom (Aug 2012)