Vår verksamhetsberättelse presenteras årligen i samband med föreningens årsmöte.