I samband med Rocktober arrangerar Svenska Downföreningen en serie webbinarer.

Webbinarierna sänds via Zoom. Högst 100 deltagare, först till kvarn!
Efter anmälan mottar du en e-post med information om hur du ansluter till mötet.
Själva mötesrummet öppnas upp 15 minuter före webbinariets starttid så att du kan testa att allt fungerar.

Program

5/10
kl 12.00-12.40
Mitt barn fyller 18 år, vad ska jag tänka på?
Paulina Boija & Anna Hallgren, rådgivare på LaSSe Brukarstödcenter berättar om förberedelser som är bra att ha med sig när man har ett barn med funktionsnedsättning. Det kan vara bra att förbereda både sitt barn – och kanske även sig själv – inför vuxenlivet.

Under webbinariet går de igenom några av de viktigaste delarna som en förälder behöver tänka på. Vilka ersättningar har mitt vuxna barn rätt att ansöka om? Vad ska man tänka på om jag som förälder vill spara inför mitt barns 18-årsdag? Kan jag som förälder bli god man? Vilka sociala samhällsinsatser finns för dem över 18 år?
Länk till inspelningen
21/10
kl 09.00-09.45
Det här är Parasport Sverige
Felicia Grimmenhag & Karin Riddar från Parasport kommer att berätta om vilka idrotter som finns för den med intellektuell funktionsnedsättning.

Är du nyfiken på idrott? Kom och lär dig vilka idrotter som finns för dig med intellektuell funktionsnedsättning!

Parasport Sverige är idrottsförbundet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och synnedsättning. På webbinariet berättar representanter från förbundet om aktiviteter och verktyg som gör det lätt och roligt att idrotta och röra på sig.
Länk till inspelningen
26/10
kl 12.00-12.45
Min sexualitet. Min rätt
Veronica Österwall & Hanna Öfors från Funktionsrätt Sverige presenterar en ny kartläggning om den sexuella hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdom.

Funktionsrätt Sverige och RFSU har genomfört två enkätstudier med över tvåtusen svaranden och samlat in personliga erfarenheter genom bl a intervjuer. Undersökningen är den första större kvantitativa mätningen av sexuell och reproduktiv rättigheter bland målgrupperna. Enkätresultaten visar brådskande resultat rörande våldsutsatthet, sexuell ohälsa och brist på stöd kring föräldraskap etc.

Under webbinariet delar de med sig av resultaten och talar om steget vidare i arbetet för att förbättra den sexuella hälsan hos målgrupperna. Arbetet är en del i det treåriga projektet ”Min sexualitet – min rätt” som finansieras av Arvsfonden.
Länk till inspelning
27/10
kl 12.00-12.45
Skola och intellektuell funktionsnedsättning
Anna Westin från Umeå universitet presenterar sitt forskningsprojekt ”Vad innebär tillhörighet i skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning?

Den svenska skolans portalparagraf har sedan årtionden tillbaka varit ”en skola för alla”, men vad har det fått för innebörd på 2000-talet? Innebär det fria skolvalet att alla elever är välkomna i grundskolan, även grundsärskolans elever, eller syftar det till olika skolformer för att kunna möta eleven utifrån dess förutsättningar och behov? Och hur mycket inflytande har eleven själv i val av skola?
Länk till inspelning

Vid frågor om webbinarierna och anmälan kontakta: irma.nordenfelt@svenskadownforeningen.se

Vi hoppas att du hittar något, eller flera, ämnen som du tycker är intressanta och att du har möjlighet att delta.

Varmt välkomna!